13.2.21

"Όταν ο Ουρανός κατεβαίνει στη γη" ( ΙΖ' Ματθ., ιε' 21-28) Ν. Αναζητήσεις 165

 Του συνεργάτου μας κ. Δ. Λυκούδη