27.2.21

Κυριακή του Ασώτου - Νεανικές Αναζητήσεις 167, Δ. Λυκούδης