25.12.20

Τα ΗΑΕ αγοράζουν Rafale - Αθήνα & Άμπου Ντάμπι ''κλειδώνουν'' την Τουρκία