25.12.20

"Χριστούγεννα Χριστού"

 

του συνεργάτου μας Θεολόγου κ. Δημητρίου Λυκούδη