12.10.20

Είναι και αυτή μία άποψη, αλλά μέχρι τότε τι κάνουμε; Το ρίχνουμε στον ύπνο;