8.8.20

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ !
Χρήστος Παπόγλου
Σαλαμίνος 5, Θεσσαλονίκη
Τηλ. γραφείου 2313 083470
Κιν. 6970 016606
Κιν. 6983 519656 (vpn)