7.7.20

Η εθνική μας αυτοκριτική που κανένας δεν τολμά να κάνει από τον πρέσβυ ε.τ. Ελευθέριο Καραγιάννη