3.7.20

Πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων


Τον Ιούλιο 2020 θα γίνει η πληρωμή των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων
Συγκεκριμένα ο υπουργός εργασίας σε συνέντευξη (21.6.2020) στην τηλεόραση, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι
α) τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων (8 μηνών) θα καταβληθούν στις 9 Ιουλίου 2020
και
β) από τις πληρωμές στο τέλος του Ιουλίου 2020 (για τις συντάξεις Αυγούστου) και εφεξής οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβάλλονται ταυτόχρονα την ίδια ημερομηνία (πληρωμής της κύριας σύνταξης) και σε διακριτούς λογαριασμούς

http://www.odigostoupoliti.eu/