10.7.20

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας κατά την θερινή περίοδο 2020


Άλλαξαν οι ώρες κοινής ησυχίας από 1 Απριλίου 2020, που αρχίζει η θερινή περίοδος
Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών

Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο:

από 15.00 έως 17.30 (μεσημβρινή)
και
από 23.00 έως 07.00 (νυκτερινή)
Ως θερινή περίοδος 2020 λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου 2020 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2020