14.7.20

Σημαντική δημοσκόπηση: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τον ρόλο τον Φιλελλήνων κατά την Επανάσταση του 1821;


Η εταιρεία MARC υλοποίησε μία σημαντική δημοσκόπηση για το Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ), με θέμα πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες την Επανάσταση του 1821, τον ρόλο των πρωταγωνιστών σε αυτή, αλλά και των Φιλελλήνων.
Ένα από τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι ότι η Επανάσταση του 1821 αποτελεί κοινό τόπο αναφοράς που ενώνει τους Έλληνες, ενώ τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο και η ηλικία, το εισόδημα, η ιδεολογία και το μορφωτικό επίπεδο ασκούν μικρή επιρροή στις απόψεις τους.

Μία σημαντική ερώτηση αφορούσε τις κοινωνικές ομάδες και τους θεσμούς που συνέβαλαν αποφασιστικά στο ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821. Το κοινό θεωρεί ότι η Φιλική Εταιρεία (με 94,2%) και οι Φιλέλληνες (με 87,1%), διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η απάντηση αυτή είναι ιδιαίτερα τιμητική για το Ελληνικό κοινό, το οποίο αναγνωρίζει και τιμά τον ρόλο των Φιλελλήνων, που αγωνίσθηκαν στην Ελλάδα και διεθνώς για την Εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδος.
Η ΕΕΦ θεωρεί ότι το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό και τις προσπάθειές της, και θα συνεχίσει το έργο της με στόχο την ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού και την διαιώνιση του Φιλελληνικού ρεύματος διεθνώς.
Η έρευνα περιέχει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία, και μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.