17.6.20

Πρόγραμμα στρατηγικής αξίας για Λιμενικό Σώμα και Ένοπλες Δυνάμεις


Με προϋπολογισμό συνολικώς 62 εκατομμυρίων ευρώ το Αρχηγείο ΛΣ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό μέσα στις επόμενες ημέρες με στόχο την απόκτηση του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης για την κάλυψη των αναγκών επιτήρησης σε Αιγαίο και Μεσόγειο.
Το πρόγραμμα έχει ύψιστη εθνική σημασία και αξία καθότι η εικόνα του Λιμενικού Σώματος θα φτάνει στο Αρχηγείο μέσα από πλειάδα αισθητήρων από χερσαία συστήματα όπως κάμερες και ραντάρ και ακολούθως θα διαμοιράζεται μέσω τακτικών ζεύξεων και στο ΓΕΕΘΑ.

Σο ΕΣΟΘΕ κα αποτελείται από: 35 σταθερούς σταθμούς αισθητήρων εγκατεστημένους εντός στρατιωτικών περιοχών οι οποίοι θα αποτελούνται από ραντάρ, σταθμό βάσης AIS, VHF, μετεωρολογικό σταθμό και ηλεκτροπτικό αισθητήρα, δύο αυτοκινούμενους σταθμούς αντίστοιχων επιδόσεων επι οχημάτων, 1 κύριο κέντρο ελέγχου και διοίκησης, 1 εφεδρικό στη ναυτική διοίκηση αιγαίου, ανάπτυξη ραδιοζεύξεων και 455 χλμ οπτικής ίνας για τη διασύνδεση όλων των σταθμών με τις ΕΔ και το ΓΕΕΘΑ καθώς και λογισμό που θα ολοκληρώνει και θα διασυνδέει όλα τα παραπάνω.