13.5.20

Μολύνει ὁ Χριστός;Ὅσοι ἀπό τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ διαθέτουμε ἕνα μικρό φιλότιμο, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἀγαπημένος μας Ἅγιος Παΐσιος, σέ ἐκκλησίες μέ στασίδια σφραγισμένα, μέ ἀντισηπτικά καί μάσκες στά παγκάρια, ΔΕΝ πρέπει νά πᾶμε.

Εἶναι μεγάλη ὕβρις, τό νά θεωροῦμε τόν ἁγιασμένο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μολυσμένον...!

Εἶναι ἤ δέν εἶναι παρών ὁ ἴδιος ὁ Χριστός σέ κάθε σύναξη Πιστῶν;

Μολύνει ὁ Χριστός;

Τί πράγματα εἶναι αὐτά, τά ἐντελῶς ἀταίριαστα σέ Χριστιανούς  Ὀρθοδόξους!

ΦΜ