10.4.20

Αὐτοὶ μποροῦν, ἐμεῖς γιατί δὲν μποροῦμε, θὰ μᾶς ἀπαντήσει κανείς; (Βίντεο)

Γράφει ὁ ΠᾶνοςΔεῖτε μέσα ἀπὸ τὸ ὀλιγόλεπτο αὐτὸ βίντεο, πῶς ἀντιμετωπίζουν οἱ πιστοὶ, ἱερεῖς καὶ λαϊκοὶ τὸν κοροναϊό στὴν Γεωργία.


Μήπως ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐπιπόλαιοι καὶ ἀδιάφοροι γιὰ τὴν ὑγεία τους, τὴν ὐγεία τῶν παιδιῶν τους, ποὺ ὅπως θὰ δεῖτε πόσοι γονεῖς τὰ ἔχουν μαζί τους, ἀδιάφοροι γιὰ τὴν ὑγεία τῶν συνανθρώπων τους;Ποῦ εἶστε ἀγαπούληδες, δειλοὶ καὶ ὀλιγόπιστοι ἱεράρχες, ποὺ μὲ πόνο ψυχῆς μᾶς λέτε νὰ μείνουμε στὸ σπίτι γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας;


Ἐπειδὴ ὅλα τὰ περιμένουμε πιὰ ἀπὸ ἐσᾶς, μήπως εἶστε ἕτοιμοι νὰ βγάλετε κάποιο φιρμάνι γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ἱερεῖς καὶ πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς κατηγορήσετε γιὰ ἀνευθυνότητα, ἀδιαφορία γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους καὶ ὅτι ἄλλο σᾶς κατέβει;

Ἡ ὀργή μας καὶ ἡ ἀηδία ξεχείλισε μὲ ἐσᾶς, δὲν ἀφήσατε τίποτα ὄρθιο, ἀκυρώσατε Πατέρες, ἀκυρώσατε Μυστήρια, δὲν νομίζετε πὼς ἦρθε ἡ ὧρα νὰ πᾶτε νὰ ξεκουραστεῖτε στὰ σπίτια σας;


Δὲν σᾶς χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ οὔτε ὁ πιστὸς λαός, ἔχετε προδώσει Χριστὸ καὶ λαὸ πρὸ πολλοῦ, μὲ Κολυμπάρι, Οὐκρανικό καὶ κυρίως τώρα, μὲ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν μᾶς δείξατε τὸ πραγματικό σας προσωπεῖο.


Γίνατε ὑπηρέτες καὶ ἐντολοδόχοι τῆς ἀντίχριστης σημερινῆς κυβερνήσεως ποὺ δὲν διαφέρει σὲ τίποτα ἀπὸ τὴν προηγούμενη, ποὺ καὶ σὲ ἐκείνη ἤσασταν πιστοὶ ὑπηρέτες.


Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς ἐλεήση γιὰ τὴν κατάντια ποὺ φέρατε στὴν Ἐκκλησία μας καὶ νὰ ἐλεήση καὶ ἐμᾶς τοὺς ὀλιγόπιστους, ἱερεῖς καὶ λαϊκοὺς (ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) ποὺ ἔπρεπε νὰ εἴχαμε ξεχυθεῖ στοὺς δρόμους ἤ καλύτερα ἔξω ἀπὸ τοὺς ναοὺς μὲ βοηθοὺς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μας καὶ τότε θὰ ἔβλεπαν αὐτὰ τὰ πειθήνια ὄργανα τῆς Ν.Τ.Π. ἄν θὰ τοὺς πέρναγε τίποτα ἀπὸ ὅσα μᾶς ἔχουν ἐπιβάλει.


Καλὴ Ἀνάσταση!