27.4.20

‘’ Ευλόγιον , τον ξενιστήν των ξένων‘’


’ Ευλόγιον , τον ξενιστήν των ξένων‘’  του συνεργάτου μας κ. Δημητρίου Π. Λυκούδη