5.4.20

Ο ιός και η ενημέρωση.

και του ιού, οι μέρες μετρημένες...!

 Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας, ότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να συμβάλουμε στην αύξηση του άγχους που δημιουργούν οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες 
εκπομπές από τα ΜΜΕ και οι αναρτήσεις από διάφορες ιστοσελίδες.
 Για το λόγο αυτό, έχουμε ελαχιστοποιήσει τη δημοσίευση ειδήσεων για το κορωνοϊό αφού η TV
υπερκαλύπτει πλήρως με συνεχή "βομβαρδισμό" το όλο πρόβλημα.

  Η Συντακτική Ομάδα της Efenpress