21.4.20

Αιολικό Πάρκο με εγκατεστημένη ισχύ 10,8 MW κοντά στον Κέχρο Ροδόπης