9.3.20

Πρόγραμμα προμήθειας έξι νέων περιπολικών σκαφών για το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ


Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια έξι (6) νέων σκαφών για την κάλυψη αναγκών του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή).
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά σε δύο (2) παράκτια περιπολικά σκάφη μήκους άνω των 30 μέτρων, με προϋπολογισμό € 30 εκατομμυρίων, και τέσσερα (4) ταχύπλοα περιπολικά σκάφη μήκους 16-19,5 μέτρων με προϋπολογισμό € 10,4 εκατομμύρια.

Κριτήριο της επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών έχει οριστεί η 3η Ιουνίου του 2020.
https://defencereview.gr/