23.2.20

Λίγα Απλά και Σταράτα Λόγια

    
   
του κ. Πέτρου Κοντογούρη