24.1.20

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 4η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ )

Του συνεργάτου μας κ. Νικολάου Ρούσση*

Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, συγκεντρώνοντας με πολύ κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες, αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.
Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Και θα την κάνουμε!
Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.

’Αγαπητές φίλες και φίλοι,
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες δημοσιεύσεις που θα δημοσιεύουμε ,
νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή……………………………………………………………………
«Τό ‘Ελληνικό ’Έθνος έχει την ηγεμονία τού πολιτισμού της ανθρωπότητας. Οι ‘Έλληνες υπήρξαν ανέκαθεν φιλελεύθεροι και ελευθερωτές και ουδέποτε κατακτητές. ‘Η ‘Ελληνική φυλή ίσταται υψηλότερα πάσης άλλης διότι έχει το προνόμιο να είναι ή μήτηρ της ελευθερίας και παντός πολιτισμού». ΒΙΛΑΜΟΒΙΤΣ

[ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ] «Είναι εκ των κοσμοϊστορικών προσωπικοτήτων, διότι ή φιλοσοφία του εξάσκησε τεραστία επίδραση εις την μόρφωση και την ανάπτυξαν τού ανθρωπίνου πνεύματος, από της εμφανίσεως του και καθ’ όλους τούς μετέπειτα χρόνους. ‘Η φύσις και το πνεύμα μόνον διά των διδασκαλιών τού Πλάτωνος δύνανται να κατανοηθούν. Δυνάμεθα συνεπώς -προσθέτει- να είπωμεν ότι ό Πλάτων γράφων τον «Τίμαιο» - την κοσμογονία του- δημιούργησε το παράδειγμα, το πρότυπο, διά τού οποίου ή διάνοια των επερχομένων γενεών εξελισσόμενη έμελλε να πλάση τον πνευματικόν κόσμο αυτής. Ούτε εγεννήθην έκτοτε παρόμοιος νους, ούτε θα γεννηθεί, αλλά ούτε και χρειάζεται να γεννηθεί εις το μέλλον»….. ΕΓΚΕΛ

[ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ]…. «Είναι εις εκ των αιωνίων διδασκάλων της τέχνης και της σκέψεως». ’Αποκαλεί δε τό φιλοσοφικό έργον του «τολμηρά και μεγαλειώδη σύνθεση εντός της οποίας υπάρχει κάτι το γοητεύον καρδία και νουν». Μ. ΚΡΟΥΖΕ

«’Αν ή διορατικότητα των ‘Ελλήνων συμβάδιζε με την ιδιοφυία τους, τότε ίσως και ή βιομηχανική επανάσταση να άρχιζε χίλια χρόνια πριν από τον Κολόμβο. Και στην εποχή μας τότε δεν θα προσπαθούσαμε να περιφερόμαστε απλώς γύρω από την σελήνη, αλλά θα είχαμε φθάσει και σε άλλους πλανήτες». ΑΡΘΟΥΡ ΚΛΑΡΚ

«‘Η ‘Ελλάς άναψε πρώτη απ’ όλα τα έθνη τα φώτα ..κι’ αυτά θα παραμείνουν ανάμενα όσο κάποιοι θα πιστεύουν σε μια ατομική ζωή θεμελιωμένη στην Ελευθερία, στο Λογικό, στην Ομορφιά, στην αναζήτηση της αληθείας και σ’ ένα διεθνή βίο θεμελιωμένων στην συντροφικότητα των ανθρώπων “ G. MURRAY The legacy of Greece

«…Και εκείνος - ό Σωκράτης – ….όπως διά της ζωής του μάς έδωσε το παράδειγμα της αρετής, διά τού θανάτου του επισφράγισε το Αθάνατο »
ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ

« Το αίμα της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας είναι ‘Ελληνικό και Λατινικό, όχι σαν δύο συστήματα κυκλοφορίας, αλλά σαν ένα, γιατί μέσα από την Ρώμη πρέπει να ανιχνεύσουμε την ‘Ελληνική μας καταγωγή». Τ. ΕΛΛΙΟΤ

«Χωρίς τον ’Αλέξανδρο δεν θα υπήρχε Μωαμεθανικός πολιτισμός” ΜΠΕΚΕΛ Ιστορικός.

Συνεχίζεται..
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί…..