23.1.20

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 3η )….

του Συνεργάτου μας
Νικολάου Ρούσση

Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, συγκεντρώνοντας με πολύ κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες, αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.
Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Και θα την κάνουμε!

Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.
’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες δημοσιεύσεις που θα ακολουθήσουν, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή… ………………………………………………………………………………………
«Είμεθα πολύ μακράν από τού να αποδώσουμε εις τούς ‘Έλληνες πάν ότι νομίμως τούς ανήκει, αφού το πλείστον εκ των έργων των, αποδίδεται εις τούς επιστημονικούς κληρονόμους των». ΠΩΛ ΤΑΝΝΕΡΥ


«Επέτυχε ούτος να ενσαρκώσει εις Πεντελίσιο μάρμαρο το άφθαστο ιδεώδες της πολιτισμένης εκείνης κοινωνίας των ’Αθηνών». ΡΕΝΑΝ

Διά την εποχή τού Περικλέους .

Οι ‘Έλληνες, είναι ταυτοχρόνως οι δημιουργοί της πολιτικής και της πολιτειολογίας». ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΕΛΟ Καθηγητής Πανεπιστημίου Παρισίων.

«’Αν μετρούσε κανείς την έκταση της ‘Ελλάδος με την φήμη την οποία έχει εις την ‘Ιστορία, θα νόμιζε ότι είναι μια απέραντη χώρα. Πραγματικά όμως, είναι ή μικρότερη χώρα εις την Ευρώπη. Έγινε όμως μεγάλη, διότι ό λαός αυτός, εις τον οποίον έλειπε ή έκτασης, εξέτεινε με τα έργα των μεγάλων ανδρών του, το όνομα και την επίδρασή του εις τούς αιώνας κατά τούς οποίους έζησε. ‘Η ‘Ελλάς είναι ακόμα και σήμερα στις τέχνες και τα γράμματα, το Σχολείο τού κόσμου».
« ‘Ότι είμεθα το οφείλουμε εις τούς ‘Έλληνας». ΔΙΔΟΤΟΣ.

«....Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζει κανείς και ό καλύτερος είναι ό ‘Ελληνικός, γιατί είναι ακέραια ανθρώπινος. ‘Η σημερινή, όπως και ή παλιά ‘Ελλάδα, έχει υψίστη σημασία για όποιον ψάχνει να βρει τον εαυτόν του». ΧΕΝΡΥ ΜΙΛΛΕΡ Συγγραφέας

«‘Ο κόσμος είναι ή διαστελλομένη ‘Ελλάς και ‘Ελλάς, είναι ό συστελλόμενος κόσμος». ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

« ‘Ελλάς, αυτό το όνομα πού δε μπορεί κανείς νά προφέρει χωρίς συγκίνηση και σεβασμό». ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΑΤΩΜΠΡΙΑΝ Γάλλος Συγγραφέας

« Ποτέ δεν είχαμε μεγαλύτερα ανάγκη τού βάλσαμου της τέχνης και ανθρωπιστικής παιδείας όπως οι ‘Έλληνες τα καλλιέργησαν και τα ανύψωσαν». GLEN THE ODORE SEABORG Νόμπελ Χημείας.

« Η καθαρά λεγομένη ανύψωση και πραγματική αναγέννηση τού πνεύματος, πρέπει να ζητηθούν πρώτα εις την ‘Ελλάδα». HEGEL

«‘Ο ‘Ηράκλειτος ήταν ό πρώτος πού διετύπωσε την φύση τού απείρου, ό πρώτος πού συνέλαβε την φύση ως άπειρη εν εαυτή και την ουσία της ως εξελικτική πορεία. Από αυτόν ξεκίνησε ή ύπαρξη της φιλοσοφίας». JEAN BRUN

Έρρωσθε και Ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί!

Συνεχίζεται…..