3.12.19

«Ως χαρίεν έστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος η»