19.11.19

Πολύ-οργανική θεσμική ανεπάρκεια στο Κράτος και Πραξικοπηματικός αφελληνισμός δια της πολιτικής ορθότητας.


Τα τάγματα εφόδου  του Πολυτεχνείου
Πολύ-οργανική  θεσμική ανεπάρκεια στο Κράτος και Πραξικοπηματικός αφελληνισμός δια της πολιτικής ορθότητας.

Εκ των σχιζοειδούς και αλόγου εξελίξεως της τρεχούσης πολιτικής επικαιρότητος συνάγεται ότι εις την Πατρίδα μας κατισχύει ο παραλογισμός και επικρατεί η χρεοκοπημένη αντίληψις του άξεστου ισοπεδωτικού Μαρξισμού, εν έτει 2019, και τούτο διότι, η Ελλάς έχει αυτό-παραδοθεί εις τας εθνοκτόνας ιδεοληψίας της καταπτύστου και πανθομολογουμένως,αποτυχημένης γενιάς του περιλάλητου «Πολυτεχνείου».

Αδιαμφισβητήτως πρόκειται περί της γενιάς των πολιτικών απατεώνων, οι οποίοι, γαλουχήθηκαν εκ του ασφαλούς, άνευ ουδεμίας αξιολογήσεως, παρά μόνον με πιστοποιητικά φρονημάτων αριστερισμού και ουσιαστικής προόδου, εις καίριας θέσεις εις τον δημόσιο βίο, καταλαμβάνοντες την Ελλάδα και διαβρώνοντας την καθολικώς, δια της διαδόσεως των χαλκευμένων αξιών, ενός παλαιολιθικού Μαρξισμού, τούτο δε, συνέβη εις τα σχολεία, τα πανεπιστήμια,  εις την τέχνη, εις την Δημόσια Διοίκηση και αλλού.
Οι ερπύστριες του ερυθρού ολοκληρωτισμού έχουν ισοπεδώσει τα πάντα, δια του ολετήρα της φαιάς και αισχράς συνακολούθου προπαγάνδας, η οποία και συνιστά ανυπερθέτως και το ύπατο εργαλείο εγκαθιδρύσεως της παντοκρατορίας του (ερυθρού ολοκληρωτισμού), τούτο όμως συμβαίνει ελλείψει αντιπάλου δέοντος, η φερόμενη ως κεντροδεξιά, πάσχουσα από τα ενοχικά σύνδρομα, άγεται και φέρεται από την χρόνια ανεδαφική φληναφηματολογία των πολιτικών τυχοδιωκτών της αριστερεπώνυμης φενάκης του ξενόδουλου, εις την πατρίδα μας, ανθελληνικού Μπολσεβικσιμού.
Η αριστερά, ως διαχρονικός «Δούρειος ίππος» αλλότριων εξω-εθνικών συμφερόντων, ευθυγραμμίζεται εις τας εντολάς του μείζονος «αρχι-τέκτονος» της πολιτικής ατζέντας η οποία επιβουλεύεται την Ελλάδα, οραματιζόμενος της καθολική κατάληψή της και την αντικατάσταση του πληθυσμού της, άνευ ουδενός πολέμου καθώς ο λαός, θα καθίσταται εις τοιούτον βαθμόν, αφιονισμένος, ως σύγχρονος «μαζάνθρωπος», όπου ασμένως θα προσκυνάει τους πολιτικούς του βιαστές, όπως και αληθώς ,πλην δυστυχώς, συμβαίνει εις τα ημέρας μας.
Ο λαός, ο οποίος εξηπατήθη σφόδρα από την προδοτική, ανόσιον και ανίερον κυβέρνησιν του απελθόντος πρωθυπουργού, ο οποίος αθέτησε τας υποσχέσεις του, προσυπέγραψε μειδιών τον ακρωτηριασμό της πατρίδος μας, δια της επαισχύντου και βεβήλου συνθήκης των Πρεσπών υποτιμών τα εθνικά ιδεώδη, κατασυκοφάντησε την Οθρόδοξον παράδοσιν μας, επιχείρησε να αλλοιώσει άρδην την φυσιογνωμία του Ελληνικού έθνους δια των επονείδιστων βιβλίων των θρησκευτικών, προασπίζων όμως εις τον αντίποδα τους παράνομους μετανάστες, τους αλλόδοξους, ισχυροποιώντας ωσαύτως δια της ατιμωρησίας και της ανοχής του, τα αυτοαποκαλούμενα ιδεολογικώς απροσδιόριστα γκρουπούσκουλα, τα οποία μεροληπτικώς, εξαπέλυαν, εν είδει κοινωνικού αγώνος, δήθεν στοχευμένες εξτρεμιστικές επιθέσεις.
Εν ολίγος δηλαδή, η ιστορική αμάθεια και η έλλειψη κριτικής σκέψεως, συνιστούν μακράν την γενεσιουργό αιτία όπου ο λαός, δεν αντιδρά, όντας εις το μέγιστον πλέον βαθμό αλλοτριωμένος με επαχθή συνέπεια να αγκαλιάζει τους βιαστές τους, οι οποίοι απλώς τον χειραγωγούν εξυπηρετώντας τα σκοτεινάς άνωθεν εντολάς.
Ο λαός καθίσταται αγελαία μάζα και πάσχει από τον κοινωνικό μιθριδατισμό, πεισθείς ότι τίποτε δεν αλλάζει με συνέπεια να μετασχηματίζεται βαθμηδόν και προϊόντος του χρόνου, σε ένα εκκρεμές άθυρμα, εύπλαστο και ευεπίφορο εις την ετεροκατεύθυνση, υπό των επιστημόνων της ανθελληνικής προπαγάνδας.
Περαιτέρω ο «Σταυροφορία της αριστεράς» έχει επικρατήσει, η οποία έναντι τριάκοντα αργυρίων, επιβάλλει τους αντιδημοκρατικούς κανόνες της πολιτικής ορθότητας και αφενός  υπηρετεί, άνευ ετέρου τινός, τον αφελληνισμό κατά ρητή και επιτακτική υπόδειξη των παγκοσμιοποιητών και εξ έτερου, εξουδετερώνει τους αντιρρησίες, επιβάλλων γηθοσύνως, ως οιονεί πιστοποιήσις φρονημάτων, ήτοι προσάπτει το στίγμα του φασίστα, του ρατσιστή, σε οιονδήποτε αντιφρονούντα, εγκαινιάζοντας κατ’ ουσίαν μία σύγχρονη αστυνομία της σκέψεως, η οποία δια της λογοκρισίας, φιμώνει την όποια διατύπωση αντιρρήσεως ή ελευθέρας διαδόσεως εκφράσεως και διατύπωσης γνώμης, με αποτέλεσμα σήμερα κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 1 του Συντάγματος να διώκεσαι ως επικίνδυνος ρατσιστής όταν εκφέρεις γνώμη αφιστάμενη της επιβεβλημένης της καθεστηκυίας τάξεως.
Ο υπερεκχειλίζων ολοκληρωτισμός της πολιτικής ορθότητας και η φαλκίδευση της ελευθερίας του λόγου, αποτελεί μία σύγχρονη έκφανση της Νέας Τάξης πραγμάτων η οποία έχει καταλύσει το Σύνταγμα έχει αναστείλει το θεμελιώδες δικαίωμα εις τον λόγο, εν ταυτώ όμως, ανέχεται και υποθάλπει τα ελεγχόμενα έμμισθα τάγματα εφόδου τα  οποία υποσκάπτουν τους δημοκρατικούς θεσμούς εις τα πανεπιστήμια και την κοινωνία, καταστρατηγώντας ατιμωρητί την νομιμότητα.
Η κατίσχυσης του παραλογισμού, δια της ευθείας παρεμβάσεως του Σύριζα και εν γένει της Αριστεράς και της ανοχής της ανυπάρκτης Κεντροδεξιάς συνιστά γεγονός, η Ελλάς έχει αλωθεί εκ βάθρων, εκ των οργανωμένων συμμοριών άνευ θεσμικού υποβάθρου, οι οποίες αδιαφανώς, εκνόμως και αντισυνταγματικώς, ως οιονεί εισβολέας έχουν αφελληνίσει απροσκόπτως την  Πατρίδα μας.
Είναι πασίδηλο, ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αδήλου νομικής και φορολογικής υποστάσεως, δρουν ανεξέλεγκτα και ασκούν πολιτική εξουσία, εφάμιλλης της βουλής, το αυτό και τα τάγματα εφόδου της αριστεράς, τα οποία απολαμβάνουν ασυλίας, πέραν και πάνω από την νομιμότητα, και τις εισαγγελικές αρχές, με αποτέλεσμα η Συντεταγμένη πολιτεία να έχει καταβαραθρωθεί και η διοίκηση της πατρίδας μας, να έχει αντικατασταθεί από ορκισμένους ανθέλληνες, δήθεν αναρχικούς οι οποίο ευαγγελίζονται το καθολικό χάος και την κατάρρευση της χώρας μας.
Διαρκούντων αυτών των γεγονότων, καθίσταται ψηλαφητό ότι βιώνουμε μία σύγχρονη δικτατορία ενός ξένου αφανούς παράγοντα με πολλά και αλλότρια πρόσωπα εις την χώρα μας, η εκάστοτε κυβέρνηση καθίσταται ανήμπορη να ελέγξει την ανομία, η οποία υπερφαλαγγίζει κάθε δυνατότητα αποκατάστασης της ομαλότητας εις την κοινωνία.
Τα πανεπιστήμια έχουν μετατραπεί σε ορμητήρια των έμμισθων ταγμάτων εφόδου της αριστεράς, οι μετανάστες έχουν πλημμυρίσει την Ελλάδα, η οποία λόγω και των υφισταμένων προβλημάτων της οικονομικής κρίσης, κείται σε μία εύθραυστη γραμμή, επικρατήσεως του χάους, τα εξωνημένα Μ.Μ.Ε υποστηρίζουν την κατάσταση αυτή, ασφαλώς με το αζημίωτο, διότι υπηρετούν την προσφιλής ατζέντα της Νέας Τάξης πραγμάτων, του αφελληνισμού και της μεθοδευμένης αντικατάστασης των πληθυσμών.
Έμπρακτος απόδειξης όλων αυτών είναι ότι τιμούμε την αποτυχημένη γενιά του Πολυτεχνείου αποκλειστικώς υπαίτια δια την παντοδαπή διάλυση της Ελλάδας, δηλαδή πανηγυρίζουμε σαδιστικά δια την καταστροφή μας, επιπλέον της ολοένα και αυξανόμενη εξαθλίωσή  μας, πτωχοποίηση, ανεργία, πλειστηριασμοί, αστυνόμευση της σκέψης μας, αποεθνικοποίηση, λυσσαλέα επίθεση κατά της οθροδόξου παραδόσεως ενώ εις τον αντίποδα θεοποιούνται και υποστηρίζονται οι εχθροί της Ελλάδας.
Εν ολίγος, εν Ελλάδι, βιώνουμε την αμέριστη στήριξη των στιφών των μεταναστών, την αποδοχή των εθνικισμών τους, της προάσπιση του Ισλάμ, άρα λοιπόν, οι εφιάλτες της εσχάτης προδοσίας, της πραξικοπηματικής αυτής «χούντας» η οποία επιβάλλεται εις την πατρίδα μας, δια των Μ.Κ.Ο, δια των έμμισθων κονδυλοφόρων και φερεφώνων της πολιτικής ορθότητας, με σκοπό τον αφανισμό μας, δρα υπούλως, συστηματικώς και υποχθονίως, ενώ ημείς καθεύδουμε τον νήδυμο ύπνο.
Ο στόχος των διευθυντηρίων κατά της Ελλάδας είναι ο καθολικός αφανισμός της και η δημιουργία μίας γενιάς Ελλήνων, υποτελών, ραγιάδων, γενίτσαρων, αποστραγγισμένων από εθνικά ιδεώδη και Χριστιανικές αξίες.
Μας επιβάλλον να σεβαστούμε τις συνήθειες των Μουσουλμάνων, όχι ισότιμα, ως κυρίαρχο έθνος κράτος, αλλά εφόσον απεμπολήσουμε την Ορθόδοξη παράδοση μας και την πίστη μας εις τον Χριστό, αυτό τους δαιμονίζει, διότι αφενός υποστηρίζουν διαπρυσίως το Ισλάμ, ενώ βάλλουν με εμπάθεια και αβυσσαλέο μίσος κατά των Χριστιανών Ορθοδόξων, μολονότι τούτο το κατοχυρώνει ρητώς το άρθρο 3 της Συνταγματικής εννόμου Τάξεως.
Λίαν προσφάτως, η παρούσα κυβέρνησης αναδιπλώθηκε στην επαναφορά της ποινικοποιήσεως της κακόβουλης βλασφημίας, η αριστερά δε ομίλησε περί σκοταδισμού, δηλαδή η ορθόδοξος πίστης και η προστασία της, καθίσταται σκοταδισμός και το Ισλάμ προοδευτισμός, άρα κατ’ ουσίαν ο έλληνας δέον όπως αμελλητί υποταχθεί στα κελεύσματα της επιδοτούμενης Ισλαμοποιήσεως της Ελλάδας, αποκηρύσσοντας τον Χριστιανισμό.
Οι εξωνημένοι προδότες ανθέλληνες Μπολσεβίκοι διαχρονικώς επιτελούν τον ρόλο τους, όπως πλέον φαίνεται εις τας κρίσιμας αυτάς ώρας  αποσαφηνισμένα, η πρόθεσις των είναι η κατάλυσης της εθνικής ανεξαρτησίας και ο διωγμός των Χριστιανών.
Οι έλληνες δυστυχώς βούλονται και βουλεύονται αγεληδόν, όντες υποταγμένοι πλήρως εις τους αυθέντες τις νέας τάξης πραγμάτων, καθώς όταν λεηλατούνται εκκλησίες, καταστρέφονται Σταυροί, πυρπολείται η Αγία Τράπεζα, ουδείς εκ των προοδευτικών αντιδρά.
 Η κατάσταση καθίσταται άκρως απαγοητευτική, ο Έλλην έχει περιέλθει εις το έσχατο σημείον της καταπτώσεως, όντας παντελώς αδιάφορος δια την εθνική του ανεξαρτησία δια την ελευθερία του, ίσως είναι ανάξιος των προγόνων του καθώς και της διαχρονίας του πολιτισμού του, τον οποίο του κατέλειψαν, ως παρακαταθήκη, ο ατελεύτητος όμως αγών συνεχίζεται μέχρι και τελευταίας ρανίδος του αίματος μας, αναλώνοντας πάσα ικμάδα μας, διότι ο Θεός της Ελλάδας δεν θα επιτρέψει την κατάρρευσή μας.
Εν κατακλείδι, αγώνας, οξυμμένη κριτική σκέψη, προσευχή και αντίσταση, δια να αντιμετωπίσουμε, ό,τι έρχεται και να παραμείνουμε πιστοί και αμετακίνητοι εις τας επάλξεις, πρεσβεύοντας επαξίως τους σεπτούς προγόνους μας οι οποίοι απεμπόλησαν τον δαψιλό βίο, θυσιάζοντας το παν, δια την ελευθερία και τις αξίες τις οποίες υπηρετούσαν περιφρουρώντας τα πρωτοτόκια μας.
 Αντίσταση εις το ουδετερόθρησκο και ουδετεροεθνές επιβληθησόμενο μόρφωμα εις την Πατρίδα μας.


"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"