25.10.19

Σκίτσο του Ηλία Μακρή

Όσο αφορά τον Ελληνικό Λαό, ποιος τον .... (αντικαταστάθηκε μία άλλη λέξη) ρωτάει  αυτόν!!!
Juan
https://www.kathimerini.gr/