9.10.19

«Έκοψε την φόρα» ο ΥΦΕΘΑ Αλκ. Στεφανής στους Στρατεύσιμους που δηλώνουν αντιρρησίες συνειδήσεως


Επανέρχεται στην προηγούμενη χρονική διάρκεια των 15 μηνών ο χρόνος θητείας των αντιρρησιών συνειδήσεως, συμφώνως με σχετική κοινή απόφαση των συναρμοδίων υφυπουργών Εθνικής Αμύνης Αλκιβιάδη Στεφανή και Θεόδωρου Σκυλακάκη, που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως και είναι πλέον νόμος του κράτους.


Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το είχε ανακοινώσει ρητώς κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Εθνικής Αμύνης της Βουλής ο ΥΦΕΘΑ Αλκ. Στεφανής, κατά τη συνεδρίασή της της 18ης Σεπτεμβρίου 2019, και τώρα πλέον αυτό υλοποιήθηκε και επισημοποιήθηκε.

Η θητεία της προαναφερθείσης ειδικής κατηγορίας στρατευσίμων είχε μειωθεί κατά προκλητικό τρόπο προεκλογικώς από τον ΣΥΡΙΖΑ, με σχετική απόφαση του τότε Αναπληρωτή ΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα της 24ης Ιουνίου 2019, δηλαδή μόλις 15 ημέρες πριν από τις εκλογές του Ιουλίου, βάσει της οποίας μειώθηκε ο χρόνος εναλλακτικής θητείας, που ίσχυε από το 2011, και οι 15 μήνες της πλήρους εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνειδήσεως είχαν μειωθεί στους 12 μήνες.

Επίσης, τότε, με την ίδια απόφαση ο Π. Ρήγας είχε μειώσει κατά 3 μήνες και την εναλλακτική υπηρεσία στους αντιρρησίες συνειδήσεως, οι οποίοι ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατιωτικής θητείας (9 και 6 μηνών) και κατά 2 μήνες όσων υποχρεούνταν να υπηρετήσουν στρατιωτική υπηρεσία 3 μηνών.

Τώρα η προκλητική αυτή απόφαση καταργήθηκε και επανέρχεται στους 15 μήνες η διάρκεια της πλήρους εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνειδήσεως.

Συμφώνως με τα όσα αναγράφονται στο σημερινό ΦΕΚ ορίζεται ότι όσοι αντιρρησίες συνειδήσεως θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρεώσεως αν υπηρετούσαν ενόπλως, απολύονται οριστικώς μετά τη συμπλήρωση 15 μηνών εναλλακτικής υπηρεσίας σε φορείς του δημοσίου τομέα.


Πλέον, αναφορικώς με τη διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας ισχύουν τα εξής:

«Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:

α. Δεκαπέντε (15) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

β. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

γ. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

δ. Πέντε (5) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών».

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι όσοι εκ των αντιρρησιών συνειδήσεως παρουσιάστηκαν ή παρουσιάστηκαν εκ νέου σε φορείς του δημοσίου τομέα για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας προεκλογικώς και πριν από τη σημερινή δημοσίευση της προαναφερθείσης αποφάσεως απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής εναλλακτικής υπηρεσίας, όπως αυτός καθοριζόταν με την προηγούμενη διάταξη του πρώην ΑΝΥΕΘΑ Π.Ρήγα.


ΠΗΓΗ: lawandorder.gr - Μαργαρίτα Αργυροπούλου
https://www.enoplos.gr/

Κάποιος..."αντιρρησίας συνειδήσεως"!
Juan