20.9.19

Τέλος οι Στρατιωτικές Σχολές όπως τις ξέρατε τι ετοιμάζει το ΥΠΕΘΑ

Το κατά πόσο θα ωφελήσει αυτό τις ΕΔ είναι πολύ συζητήσιμο.Η Ελλάδα
χρειάζεται,λόγω
γεωστρατηγικής θέσεως σχολές τύπου WEST POINT και όχι σχολές ...κοπτικής
 και
ραπτικής. Καλύτερα να αφήσουν τις Σχολές μας όπως είναι σήμερα και ας
δυσαρεστηθούνοι ξένοι εντολείς...
Juan
Τέλος οι Στρατιωτικές σχολές όπως τις ξέρατε αλλαγές ετοιμάζει το
 ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη
 Διαρκή 
Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή θα δημιουργηθεί Πανεπιστημίο Εθνικής Άμυνας.


Συγκεκριμένα για το θέμα των αλλαγών στις Στρατιωτικές Σχολές των
 ΕΔ ο ΥΠΕΘΑ Νίκ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε τα εξής:


Επίσης σχεδιάζεται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ανώτατων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σχολών με τα ΑΕΙ της
 χώρας, καθώς και με αντίστοιχες σχολές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο 
διεθνών συνεργασιών.

Υφίσταται πρόταση για τη δημιουργία Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας,
 στο οποίο θα ενταχθεί το σύνολο των Στρατιωτικών Σχολών, από τη
 Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
 Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) έως και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών
 (ΑΣΣΥ).

Οι σχετικές προτάσεις αυτή τη στιγμή τυγχάνουν επεξεργασίας και σύντομα
 θα δημοσιοποιηθούν.