28.9.19

ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019: Νυχτερινή διάβαση του Νέστου ποταμού από την ΧΧ ΤΘΜ – Χαλύβδινη αποτροπή στη πράξη


Η χαλύβδινη αποτροπή του Δ Σώματος Στρατού συνοψίζεται στον σχηματισμό της ΧΧ Τεθωρακισμένης Μεραρχίας, έναν από τους ισχυρότερους ταχυκίνητους σχηματισμούς όχι μόνον των Βαλκανίων αλλά και της Ευρώπης.
Η διεξαγωγή επιχειρήσεων επί των ποταμίων γραμμών με μηχανοκίνητα μέσα αποτελεί πάντα μια πολύπλοκη αποστολή όπου πριν την διεξαγωγή της πρέπει να αξιολογηθούν σειρά παραμέτρων, οι οποίες όμως μπορεί να αλλάξουν άρδην κατά τη διάρκεια της κίνησης των μέσων.
Ειδικότερα, ο όρος ποτάμια γραμμή αφορά ένα σημαντικό υδάτινο κώλυμα, του οποίου το πλάτος, το βάθος, η ταχύτητα ρεύματος καθώς και η φύση των εκατέρωθεν όχθεων και του πυθμένα δεν επιτρέπουν τη διάβαση πεζών ή συνήθων οχημάτων, παρά μόνο μέσω κατάλληλων πόρων. Με το όρο πόροι στη συγκεκριμένη περίπτωση εννοούνται: οι πόροι πλεύσεως (ΠΠ), οι γενικοί πόροι (ΓΠ), οι πόροι σημείων ζεύξεως (ΣΖ), γέφυρες, αμφίβια μέσα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται σε σχέση με τα φυσικά χαρακτηριστικά, τον τύπο και το μέγεθος του κωλύματος και ιδιαίτερα τον τρόπο προπαρασκευής.
Φέτος για δεύτερη χρόνια πραγματοποιείται νυχτερινή διάβαση ευκαιρίας του ποταμού Νέστου στη περιοχή των Τοξοτών Ξάνθης, από την ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία και ειδικότερα τις XXV και XXIV Τεθωρακισμένες Ταξιαρχίες. Η διάβαση του Νέστου θα πραγματοποιηθεί ταυτοχρόνως από δύο τεθωρακισμένες ταξιαρχίες στέλνοντας το μήνυμα των επιθετικών επιχειρήσεων νύχτα με σύμμαχο το σκοτάδι. Η άσκηση είναι ιδιαίτερα απαιτητική δεδομένου πως οι οδηγοί των μηχανοκίνητων μέσων θα διαβούν το ποτάμι νύχτα και θα κινηθούν από δρομολόγια έχοντας ως τελικό προορισμό το πεδίο βολών αρμάτων Ξάνθης. Εκεί σύμφωνα με το σενάριο θα πραγματοποιηθεί μάχη εκ συναντήσεως. Η άσκηση είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Δευτέρας 30/9.
Στο τακτικό σενάριο ασκείται η 25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία καθώς και η 24η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία οι οποίες θα πραγματοποιήσουν από κοινού επιθετικές ενέργειες με έμφαση στον πόλεμο των ελιγμών. Η διάβαση ευκαιρίας του Νέστου υπό απόλυτο σκότος από την 22 ΕΜΑ, το 645 Μ/Κ ΤΠ καθώς και την 139 Α/Κ ΜΜΠ θέλει να καταδείξει τον υψηλό επαγγελματισμό των στελεχών στις νυχτερινές επιχειρήσεις ενώ τη ίδια ώρα οι μονάδες της 24ης ΤΘΤ θα πραγματοποιούν ταυτόχρονη διάβαση ευκαιρίας σε άλλα σημεία του ποταμού. Της διάβασης του ποταμού θα προηγηθεί τμήμα Καταδρομέων οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν αναγνωρίσεις και συλλογή πληροφοριών περί των «εχθρικών» κινήσεων.
Τη διάβαση ευκαιρίας θα ακολουθήσει η κίνηση του τακτικού συγκροτήματος προς τα υψίπεδα δυτικά της Ξάνθης μέσα από ένα καθαρά αρματικό περιβάλλον δίχως έντονες εδαφικές ανωμαλίες και λιγοστά υψώματα. Τη παραπάνω κίνηση θα υποστηρίξει με πυρά η 139 Α/Κ ΜΜΠ η οποία μετά τη διάβαση ευκαιρίας του Νέστου θα ταχθεί προς άμεση υποστήριξη των τμημάτων ελιγμού.
Η ταυτόχρονη κίνηση δύο ΤΘΤ θα αποτελέσει ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία της ΤΑΜΣ ΝΕΣΤΟΣ καθώς ο όγκος των εμπλεκόμενων δυνάμεων απαιτεί άριστο συντονισμού καθώς και τακτικό έλεγχο.
Η ΤΑΜΣ θα ολοκληρωθεί με πραγματικά πυρά από την 25 ΕΜΑ στο πεδίο βολής αρμάτων Ξάνθης. Σύμφωνα με το τακτικό σενάριο προβλέπεται μάχη εκ συναντήσεως με εχθρικό σχηματισμό έπειτα από έκδοση διαταγής της 20ης ΤΘΜ προς την 25η ΤΘΤ.
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η συνεργασία αρμάτων μάχης 3ης γενιάς όπως είναι τα Leo 2 HEL της 25ης ΤΘΤ με τα άρματα μάχης 2ης γενιάς όπως είναι τα Leo 1 A5 της 24ης ΤΘΤ και τέλος με πεζικό πρώτης γενιάς όπως είναι τα ΤΟΜΠ M113. Την κάλυψη των παραπάνω δυνάμεων έχουν αναλάβει Α/Α στοιχεία TOR-M1 της 182 ΜΚΒ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η ΤΑΜΣ είναι διπλής ενεργείας καθώς ως αμυνόμενες δυνάμεις στη περιοχή ανατολικά του Νέστου είναι η 50η Μ/Κ ΤΑΞ καθώς και η 34η Μ/Κ ΤΑΞ, οι σχηματισμοί των οποίων διέθεσαν ικανό αριθμό μέσων Πεζικού και Αρμάτων ως «εχθρική» απεικόνιση στη κίνηση των δύο ΤΘΤ προς το μέρος τους.
Το μήνυμα είναι σαφές: Το Δ Σώμα Στρατού είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας.
https://defencereview.gr