6.9.19

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΔΒΜ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης", σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν  Εξ Αποστάσεως  επιμορφωτικά προγράμματα.


Α/Α
Τίτλος
Έναρξη
Διάρκεια
(Σε ώρες)

Προθεσμία εγγραφών
1
Ειδική αγωγή: Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες
28/10/2019
440


18/10/2019
2
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο
16/9/2019
500

6/9/2019
3
Εκπαιδευτική Ρομποτική: Χρήση Περιβάλλοντος Micro:bit σε μαθητές Δημοτικού
5/10/2019
48


27/9/2019
4
Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική  
14/10/2019
400


7/10/2019
5
Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
14/10/2019
144

7/10/2019
6
Mindfulness: Πρακτικές καλλιέργειας συναισθηματικής νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς και μαθητές
7/10/2019
24030/9/2019
7
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
14/10/2019
400

7/10/2019
8
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων I: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο
14/10/2019
160

7/10/2019
9
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων II: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων
6/1/2020
240

20/12/2019
10
Πρόγραμμα Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
14/10/2019
400


7/10/2019
11
Μουσική Παιδαγωγική: Διδακτικές Παρεμβάσεις σε Μεταναστευτικές Δομές και Διαπολιτισμικά Σχολεία
23/9/2019
520


16/9/2019
12
Η ελληνική Μουσική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
21/10/2019
480

14/10/2019
13
Επιμόρφωση στη Μουσική Παιδαγωγική
21/10/2019
560
14/10/2019

Τα προγράμματα υλοποιούνται πλήρως μέσω Εξ΄ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Με την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων, χορηγείται  «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τα παραπάνω επιμορφωτικά προγράμματα απευθύνονται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:
·      Σε όσους αναπληρωτές και αδιόριστους εκπαιδευτικούς  θέλουν να συγκεντρώσουν μόρια για το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι).
·      Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, κλπ) ή εργάζονται ήδη σε  αυτές τις θέσεις.
·      Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν τόσο να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού, όσο και να ενισχύσουν την υπάρχουσα θέση εργασίας τους.
·      Σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας / Μεταλυκειακής εκπαίδευσης που θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.
·      Σε όσους θέλουν να εξειδικευτούν στα παραπάνω γνωστικά  αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες – εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δωδεκανήσου 23, 4ος όροφος, 2313051525 & 2311242875, email: kek.thess@gmail.com
ΒΟΛΟΣ: Αντωνοπούλου 127, 1ος όροφος, 2421102088 & 2421028746, email: kekvolos@gmail.com