1.8.19

Ο Υπολοχαγός που έχτισε το φυλάκιο της Παναγιάς ευχαριστεί τους στρατιώτες του και σχολιάζει


www.militaire.gr