13.8.19

"Επιτρέπεται οι πιστοί ν᾿ αγγίζουν τα άμφια του ιερέα-λειτουργού; (Λειτουργικά Ζητήματα 01)
του συνεργάτη μας Δημητρίου Λυκούδη