25.7.19

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Η Ελληνική σημαία πάντα είχε και πάντα θα έχει Σταυρό
 (κ. Τσίπρα κ.λ.π  άθεοι)

Juan