8.5.19

Παιχνίδια πολέμου στο Αιγαίο…Αερομαχίες» με οπλισμένα τούρκικα μαχητικά


Τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν 10 φορές τον εθνικό εναέριο χώρο την Τρίτη σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκαν και δύο εικονικές αερομαχίες μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, τέσσερα από τα οποία ήταν οπλισμένα.
Τα συνολικά 15 τουρκικά αεροσκάφη (2x2F4, 3x2F16, 1x4F16 και ένα CN-235) προχώρησαν και σε οκτώ παραβάσεις.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 7η ΜΑΪΟΥ 2019
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 6 (2x2F4, 3x2F16, 1x4F16)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1CN-235
ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 15
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 4
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 8
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 10
ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 2
ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο
Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.