2.5.19

Ο Συνδιοικητής της Παρατάξεως «Κοινωνία», Μιχάλης Ηλιάδης, στα Προσχήματα.