17.3.19

Παρε τον ένα και χτύπα τον άλλο!!! Από γκάφα σε γκάφα!

Το παιδί είχε ..."θεία έμπνευση"!!! Juan


 Συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραχώρησε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χθες το απόγευμα με αφορμή την περιοδεία του στην περιοχή.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε επιμέρους ζητήματα του προγράμματός του ενώ μίλησε και για τις πολιτικές που θα υλοποιήσει για την μειονότητα σε συνέχεια των όσων είχε πράξει ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Μάλιστα αποκάλυψε πως θα δημιουργήσει «Μουσουλμανικό Συμβούλιο παρά τω Πρωθυπουργώ. Ώστε η μειονότητα να μπορέσει να έχει επίσημη έκφραση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο και ο διάλογος αυτός κεντρικής πολιτείας με μειονότητα, να αποκτήσει θεσμικά χαρακτηριστικά».

«Η Θράκη είναι ένα υπόδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης χριστιανών και μουσουλμάνων. Και αυτό το υπόδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, και στις οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια, είναι ένα κεκτημένο το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί και να υποστηριχθεί ως κόρη οφθαλμού.
Δεν ισχυρίζομαι ότι ήταν πάντα απόλυτα επιτυχημένη και σίγουρα θα υπάρχουν ακόμη αρκετές εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, τον εκσυγχρονισμό και την εφαρμογή του νόμου για τα Βακούφια, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, ειδικά στους νομούς, στις περιφερειακές ενότητες της Ροδόπης και της Ξάνθης» εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όσον αφορά την εκπαίδευση της μειονότητας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τα τουρκικά να διδάσκονται ως δεύτερη γλώσσα: «η δίγλωσση παιδεία να αποκτήσει πραγματικό και ποιοτικό περιεχόμενο. Και νομίζω ότι υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας στο δημοτικό, πηγαίνοντας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Κατά το πόσο, παραδείγματος χάρη στο δημόσιο σχολείο, θα μπορεί να διδάσκεται η Τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν τελικά το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως ολοένα και περισσότερα ή αρκετά εν πάση περιπτώσει το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με τη μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν και ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτή τη συζήτηση. Και βέβαια τα ελλείμματα και μειονεκτήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές της μειονοτικής εκπαίδευσης θα πρέπει και αυτά να αντιμετωπιστούν».
https://www.evros24.gr/moysoylmaniko-symvoylio-para-to-prothypoyrgo-anakoinose-o-mitsotakis/amp/?__twitter_impression=true


Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλεσε την τουρκικη γλώσσα μητρική γλώσσα των Πομάκων και των άλλων Ελλήνων μουσουλμάνων!!!  Συγγνώμη αλλα ούτε ο Γιωργάκης Παπανδρέου έλεγε τέτοια. Άκρως επικίνδυνη η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.  Και μ' αυτό το «Μουσουλμανικό Συμβούλιο παρά τω Πρωθυπουργώ» που ονειρεύεται, πόση επιρροή θα έχουν το προξενείο και κατ' επέκταση η Αγκυρα στον διάλογο που επιδιώκει;  Όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά τις δραστηριότητες του προξενείου στη δυτική Θράκη.   Όταν ο ίδιος αποκαλεί την τουρκικη γλώσσα μητρική γλώσσα της μειονότητας, τι άλλα είναι έτοιμος να παραδώσει στους τούρκους σε αυτούς τους διαλόγους;

Η υποχρεωτική διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στους μαθητές της δυτικής Θράκης αποτελεί παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης. Μια σύντομη ανάλυση:
Πρώτον, η Σύμβαση Περί ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών του 1923:

Άρθρον 1.
Από της 1ης Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων, ελληνικού ορθοδόξου θρησκεύματος, των εγκατεστημένων επί των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων, μουσουλμανικού θρησκεύματος, των εγκατεστημένων επί των ελληνικών εδαφών.
Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως.


Άρθρον 2 .
Δεν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω προβλεπομένην ανταλλαγήν:
α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως·
β) οι Μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης.
Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι ήδη προς της 30ης Οκτωβρίου 1918, εν τη περιφέρεια της Νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεως, ως αύτη καθορίζεται δια του νόμου του 1912.
Θέλουσι θεωρηθή ως μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης, πάντες οι Μουσουλμάνοι οι εγκατεστημένοι εν τη περιοχή ανατολικώς της μεθορίου γραμμής της καθορισθείσης τω 1913 δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου.

Ας δούμε τώρα τα άρθρα 40 και 41 της Συνθήκης της Λωζάνης που αναφέρονται στην εκπαίδευση:

Άρθρον 40.

Οι τούρκοι υπήκοοι, οι ανήκοντες εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας, θα απολαύωσι “νομικώς” και πραγματικώς της αυτής προστασίας και των αυτών

εγγυήσεων ων απολαύουσι και οι λοιποί τούρκοι υπήκοοι, θα έχωσιν ιδίως ίσον δικαίωμα να συνιστώσι, διευθύνωσι και εποπτεύωσιν, ιδίαις δαπάναις,

παντός είδους, φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και λοιπά εκπαιδευτήρια μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν

αυτοίς χρήσιν της γλώσσης των και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των.Άρθρον 41.

Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις, ένθα διαμένει σημαντική αναλογία υπηκόων, μη μουσουλμάνων η Τουρκική Κυβέρνησις θα παρέχη ως προς την

δημοσίαν εκπαίδευσιν, τας προσήκουσας ευκολίας προς εξασφάλισιν της εν τοις δημοτικοίς σχολείοις παροχής εν τη ιδία αυτών γλώσση, της διδασκαλίας

εις τα τέκνα των εν λόγω τούρκων υπηκόων. Η διάταξις αύτη δεν κωλύει την Τουρκικήν Κυβέρνησιν να καταστήση υποχρεωτικήν την διδασκαλίαν της
τουρκικής γλώσσης εν τοις ειρημένοις σχολείοις.


Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις, ένθα υπάρχει σημαντική αναλογία τούρκων υπηκόων ανηκόντων εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας, θέλει εξασφαλισθή

εις τας μειονότητας ταύτας δικαία συμμετοχή εις την διάθεσιν των χρηματικών ποσών, άτινα τυχόν θα εχορηγούντο εκ του δημοσίου χρήματος υπό του
προϋπολογισμού του Κράτους ή των δημοτικών και λοιπών προϋπολογισμών επί εκπαιδευτικώ θρησκευτικώ ή φιλανθρωπικώ σκοπώ.

Τα ποσά ταύτα θα καταβάλλωνται εις τους αρμοδίους αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων καθιδρυμάτων και οργανισμών.

Και το άρθρο 45:

Άρθρον 45.

Τα αναγνωρισθέντα δια των διατάξεων του παρόντος Τμήματος δικαιώματα εις τας εν Τουρκία μη μουσουλμανικάς μειονότητας, αναγνωρίζονται επίσης υπό της Ελλάδος εις τας εν τω εδάφει αυτής ευρισκομένας μουσουλμανικάς μειονότητας.

Εφαρμόζοντας το άρθρο 45 στα άρθρα 40 και 41 που αναφέρονται στην εκπαίδευση, ας αντικαταστήσουμε τον όρο «τούρκοι» με τον όρο «Έλληνες» στα πλαίσια αυτών των δύο άρθρων καθώς και τον όρο «μη μουσουλμάνους» με τον όρο «μουσουλμάνους»:

Άρθρον 40.

Οι Έλληνες υπήκοοι, οι ανήκοντες εις μουσουλμανικάς μειονότητας, θα απολαύωσι “νομικώς” και πραγματικώς της αυτής προστασίας και των αυτών

εγγυήσεων ων απολαύουσι και οι λοιποί Έλληνες υπήκοοι, θα έχωσιν ιδίως ίσον δικαίωμα να συνιστώσι, διευθύνωσι και εποπτεύωσιν, ιδίαις δαπάναις,

παντός είδους, φιλανθρωπικά, θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και λοιπά εκπαιδευτήρια μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν

αυτοίς χρήσιν της γλώσσης των και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των.Άρθρον 41.

Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις, ένθα διαμένει σημαντική αναλογία υπηκόων, μουσουλμάνων η ΈλληνικήΚυβέρνησις θα παρέχη ως προς την

δημοσίαν εκπαίδευσιν, τας προσήκουσας ευκολίας προς εξασφάλισιν της εν τοις δημοτικοίς σχολείοις παροχής εν τη ιδία αυτών γλώσση, της διδασκαλίας

εις τα τέκνα των εν λόγω Ελλήνων υπηκόων. Η διάταξις αύτη δεν κωλύει την Έλληνική Κυβέρνησιν να καταστήση υποχρεωτικήν την διδασκαλίαν της
Έλληνικής γλώσσης εν τοις ειρημένοις σχολείοις.

Εν ταις πόλεσι και περιφερείαις, ένθα υπάρχει σημαντική αναλογία Ελλήνων υπηκόων ανηκόντων ειςμουσουλμανικάς μειονότητας, θέλει εξασφαλισθή

εις τας μειονότητας ταύτας δικαία συμμετοχή εις την διάθεσιν των χρηματικών ποσών, άτινα τυχόν θα εχορηγούντο εκ του δημοσίου χρήματος υπό του
προϋπολογισμού του Κράτους ή των δημοτικών και λοιπών προϋπολογισμών επί εκπαιδευτικώ θρησκευτικώ ή φιλανθρωπικώ σκοπώ.

Τα ποσά ταύτα θα καταβάλλωνται εις τους αρμοδίους αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων καθιδρυμάτων και οργανισμών.

Γιατί λοιπόν να διδάσκεται η τουρκική γλώσσα στα δημόσια σχολεία στη δυτική Θράκη;  Και να αποκαλεί τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την τουρκική γλώσσα μητρική γλώσσα των Ελλήνων μουσουλμάνων;  Οι κάτοικοι είναι Έλληνες υπήκοοι της μουσουλμανικής θρησκείας. Από πότε αναγνωρίζεται η τουρκική ως δική τους γλώσσα; Η δική τους γλώσσα είναι η Ελληνική γλώσσα.  Πουθενά στη Συνθήκη της Λωζάνης δεν ορίζεταιυποχρεωτική η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε οποιαδήποτε ελληνική κοινότητα. «Μουσουλμανικάς» είναι θρησκευτικός όρος και όχι εθνικός. Η Συνθήκη της Λωζάνης δεν αναγνωρίζει εθνικές μειονότητες εκτός από την Ελληνική μειονότητα της περιφέρειας της Νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεωςκαι τους Έλληνες κατοίκους των νήσων Ίμβρου και Τενέδου. Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα. Η τουρκικη γλώσσα δεν είναι η μητρική γλώσσα κανενός Έλληνα υπηκόου.

Δεν ξέρω τι έμαθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα πανεπιστήμια Harvard και Stanford όμως τα ελληνόπουλα στα πομακοχώρια του Εβρου μπορούν να του διδάξουν πολλά σχετικά με την δυτική Θράκη και τους μουσουλμάνους κατοίκους της:

«Αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ 
Που την δική μου μοίρα διαφεντεύεις με την δική μου γη και το νερό 
Αρνιέμαι οι άλλοι να κρατάνε τα σχοινιά, 
Αρνιέμαι να χω σκέψη να σωπαίνει 
Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά 
Αρνιέμαι στους τούρκους να δηλώσω υποταγή. 
Αρνιέμαι σε οποιονδήποτε να δώσω 
Απ την δική μου γη μια σπιθαμή!» Γεώργιος Γιαλτουρίδης
Westwood, MA