9.3.19

Σε «γκρίζα ζώνη» μετέτρεψε η Άγκυρα το χρυσοφόρο οικόπεδο 10 της κυπριακής ΑΟΖ με την έγκριση του ICAO!

Με τον ICAO σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου, η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει ένα τμήμα της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Πάφο και το σύνολο των διεθνών υδάτων νοτίως της νήσου που αποτελεί την Κυπριακή ΑΟΖ (ειδικά το χρυσοφόρο οικόπεδο 10) σε ουδέτερη ζώνη, με στόχο, μαζί με τους Τουρκοκύπριους να οικειοποιηθεί ή τουλάχιστον να συμμετάσχει στα τυχόν οφέλη από τους υδρογονάνθρακες της  περιοχής.

Τα πρωτοφανή αυτά γεγονότα έχουν ως εξής.
Στις 21 Φεβρουαρίου η Τουρκία υπέβαλε στο περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του ICAO στο Παρίσι, αίτημα για να εκδώσει ο ΙCAO ΝΟΤΑΜ διεθνούς διανομής για την εκτέλεση τουρκικής αεροναυτικής άσκησης στις 4 Μαρτίου σε μεγάλη περιοχή που καλύπτει την κυριαρχία της Κύπρου στην Πάφο και εκτείνεται νοτίως στα διεθνή ύδατα και εντός της περιοχής των ερευνών της Κυπριακής ΑΟΖ, με το καινοφανές αιτιολογικό ότι η περιοχή είναι ουδέτερη ζώνη (buffer zone) δηλαδή δεν ανήκει σε κανέναν.
Την τακτική αυτή η Άγκυρα την εφαρμόζει για πρώτη φορά στα χρονικά. Γνωρίζοντας πολύ καλά η Άγκυρα ότι σύμφωνα με τον ICAO αρμόδιος υπεύθυνος για την έκδοση ΝΟΤΑΜ είναι η χώρα στην οποία ο ICAO έχει αναθέσει τον έλεγχο του FIR, (εν προκειμένω η Κύπρος και το FIR Λευκωσίας), παραβίασε τη Σύμβαση του Σικάγο και αγνόησε τη Λευκωσία.  
Γι’ αυτό έστειλε το σχετικό αίτημα στον ICAO. Και για να δικαιολογήσει την απαίτηση της να εκδώσει ο ICAO NOTAM στο FIR  Λευκωσίας, αντί της ίδιας της Λευκωσίας, έχρισε την περιοχή της τουρκικής άσκησης «ουδέτερη ζώνη (...since the area is a neutral zone...)
Oμως ο ICAO δεν έχει καμία αρμοδιότητα έκδοσης ΝΟΤΑΜ σε FIR κάποιας χώρας, παρά μόνο όταν η περιοχή αυτή είναι πράγματι ουδέτερη ζώνη, ή όταν έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων (non fly zone), όπως πχ το Κόσσοβο, το Ιράκ κ.λπ. και μάλιστα μόνον όταν έχει επιβληθεί σχετική απόφαση του ΟΗΕ.
Η περιοχή της τουρκικής άσκησης καταλαμβάνει κυπριακή κυριαρχία στην περιοχή της Πάφου. Η περιοχή της τουρκικής άσκησης επικαλύπτει και την περιοχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου της Πάφο (CTR Control Traffic Region) η οποία έχει κέντρο το αεροδρόμιο της Πάφου σε ακτίνα 10νμ.
Αυτό το απαγορεύει αυστηρά ο ICAO για λόγους ασφάλειας πτήσεων πολιτικών αεροσκαφών και την ομαλή και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας. Επομένως με την τουρκική άσκηση η προσπέλαση προς και από το αεροδρόμιο της Πάφου καθίσταται όχι μόνον αδύνατη αλλά και εξόχως επικίνδυνη.
Αυτή η τουρκική ενέργεια να  επικαλύψει την CTR του αεροδρομίου αποτελεί παγκόσμια παράνομη τουρκική πατέντα, δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά και ποτέ από το1944 ούτε ακόμα και σε χώρες με πολεμικές συγκρούσεις (Γιουγκοσλαβία, Ιράκ κλπ.).
- Με το αιτιολογικό ότι ο ICAO δεν εξέδωσε ΝΟΤΑΜ, η Τουρκία προχώρησε αυτοβούλως και παρανόμως στη έκδοση της  δικής της ΝΟΤΑΜ για την εκτέλεση της άσκησης της.
Προχώρησε μάλιστα σε μια ακόμα παράνομη διεθνή παρανομία και εξέδωσε τη ΝΟΤΑΜ Α1368/19 από το FIR  Κωνστ/λης για να παρακάμψει το FIR Λευκωσίας.
Είναι προφανές πλέον ότι η Τουρκία μετέρχεται όλων των μέσων και παρανομιών για να εγκατασταθεί στην κυπριακή ΑΟΖ και να συμμετάσχει στα οφέλη των υδρογονανθράκων της περιοχής .
Και επειδή δεν μπορεί να μπει επισήμως από την πόρτα ή το παράθυρο, προσπαθεί πονηρά να μπει από την κλειδαρότρυπα. 
Αυτό το αίτημα της Τουρκίας στον ICAO να εκδώσει ο Διεθνής Οργανισμός για λογαριασμό της Άγκυρας ΝΟΤΑΜ για την εκτέλεση της τουρκικής άσκησης στην κυριαρχία και ΑΟΖ της Κύπρου και μέσα στο FIR Λευκωσίας αποτελεί καινοφανές και μοναδικό φαινόμενο στα χρόνια λειτουργίας του ICAO .
Η αντίδραση και η εν γένει συμπεριφορά του ICAO απέναντι στον απολύτως παράνομο αίτημα της Τουρκίας, εγείρει θηριώδη ερωτήματα για την τήρηση των κανονισμών από τον ίδιο τον Οργανισμό και αφήνει πολλά ερωτηματικά για το αν ο ICAO ξαφνικά παίζει πολιτικά παιχνίδια που εξυπηρετούν ιδιοτελή ή άλλα συμφέροντα.
Και τούτο διότι ο ICAO  ήταν υποχρεωμένος μόλις παρέλαβε το τουρκικό αίτημα να το επιστρέψει πάραυτα στην Άγκυρα  ως απαράδεκτο, παράνομο και εξόχως επικίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων στην περιοχή.
Παραλλήλως ο Διεθνής Οργανισμός όφειλε αυτεπαγγέλτως να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες καταδίκης της Τουρκίας για τις εμφανείς παρανομίες αρμοδιότητας ICAO.
Αντ’ αυτου, ο ICAO έστειλε αυτό παράνομο τουρκικό αίτημα στη... Λευκωσία, παριστάνοντας τον… Πόντιο Τουρκάτο, γεγονός που ισοδυναμεί με εφαρμογή πολιτικής συγκάλυψης των τουρκικών παρανομιών σε βάρος της Κύπρου.
Με άλλα λόγια ο ICAO  δεν απαίτησε ως όφειλε  από την Τουρκία να στείλει η ίδια η Άγκυρα το αίτημα για έκδοση ΝΟΤΑΜ στη Λευκωσία, που είναι η μόνη αρμόδια για το FIR Λευκωσίας, αλλά έπαιξε το ρόλο μεσάζοντα και μεσίτη της Τουρκίας.
Στις 22 Φεβρουαρίου ο Λευκωσία έλαβε από τον μεσάζοντα ICAO το τουρκικό αίτημα, ζητώντας την ίδια ημέρα από την Άγκυρα να τροποποιήσει τις συντεταγμένες της περιοχής της άσκησης ώστε να μην επικαλύπτει την περιοχή CTR της Πάφου.
Φυσικά, η Άγκυρα μη αναγνωρίζοντας τη Λευκωσία την έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια. Η Λευκωσία στις 27 Φεβρουαρίου εξέδωσε τη ΝΟΤΑΜ 275/19, η οποία δεν ικανοποίησες την Άγκυρα.  
Γι’ αυτό και η Τουρκία έστειλε και δεύτερο αίτημα στον ICAO στις 28 Φεβρουαρίου με το ίδιο αίτημα να εκδώσει ο ICAO   NOTAM για την περιοχή εκτέλεσης της τουρκικής άσκησης.
O ΙCAO δεν εξέδωσε την ΝΟΤΑΜ που απαιτούσε η Τουρκία διότι α) δεν είχε την αρμοδιότητα και β) δεν μπορούσε να αποδεχθεί το τουρκικό αιτιολογικό της περιοχής ως « ουδέτερη ζώνη» διότι δεν υπάρχει σχετική απόφαση του ΟΗΕ. Πάρα ταύτα συγκάλυψε την παράνομη ενέργεια της Τουρκίας και δεν ζήτησε ως όφειλε τη 
σύγκλιση του Συμβουλίου του ΙCAO για να καταδικαστεί η Τουρκία..
Η Λευκωσία απάντησε στον τουρκική ΝΟΤΑΜ αλλά δεν προχώρησε ως όφειλε να κηρύξει την τουρκική ΝΟΤΑΜ Α 1368/2019 άκυρη και καταχρηστική (null and void).  Η μη ακύρωση από τη Λευκωσία της τουρκικής ΝΟΤΑΜ δημιουργεί μείζον και επικίνδυνο θέμα διότι  δηλώνει ταυτόχρονα και αποδοχή και δίνει έτσι έρεισμα στην Τουρκία για δικαιώματα στην περιοχή
.pronews.gr