13.2.19

Εκτός από τρελοί, είναι και επικίνδυνοι !!!

Με σας θα ασχολούμαστε ΡΕ; Με τις βλακώδεις ιδέες που έχετε για να δικαιολογήσετε τις καρέκλες σας;Juan

Υποχρεωτικά ξεχωριστό εκκαθαριστικό για τους συζύγους !!!

Σε υποχρεωτικό «διαζύγιο» της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης προχωρά από φέτος κιόλας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κάθε σύζυγος, ανεξάρτητα αν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση, θα λάβει ξεχωριστό εκκαθαριστικό, χωρίς να γίνεται συµψηφισµός.

Μέχρι πέρυσι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του συζύγου συμψηφιζόταν με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της συζύγου και η διαφορά αν ήταν θετική βεβαιωνόταν στο όνομα του συζύγου, ενώ αν ήταν αρνητική η επιστροφή φόρου γινόταν και πάλι στον σύζυγο.
Από φέτος όμως αλλάζουν όλα. Κάθε σύζυγος θα λαμβάνει το δικό του εκκαθαριστικό σημείωμα και είτε θα καλείται να πληρώσει φόρο είτε θα του επιστρέφεται φόρος χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί. Έτσι σε όλες τις φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να δηλωθούν δυο τραπεζικοί λογαριασμοί για τυχόν επιστροφή φόρου. Ένας του συζύγου και ένας της συζύγου.
Αν ο σύζυγος λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσει τον φόρο του με δική του Ταυτότητα Οφειλής, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη σύζυγο. Αντίστοιχα όποιος λάβει πιστωτικό εκκαθαριστικό θα δει το ποσό της επιστροφής στο δικό του τραπεζικό λογαριασμό.
Κάθε σύζυγος θα εκτυπώνει το εκκαθαριστικό του στο Taxisnet με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών. Εφόσον ο ένας από τους συζύγους δεν διαθέτει κωδικούς τότε θα αποκτά πρόσβαση με τους κωδικούς του άλλου συζύγου.
Υπενθυμίζεται ότι η εξόφληση των χρεωστικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων θα γίνει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη στο τέλος Ιουλίου η δεύτερη στο τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη στο τέλος Νοεμβρίου.
https://www.panhellenicpost.com