11.1.19

ΕΚΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για ΠΥΡΟΠΛΗΚΤH ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Αρχιλοχία ε.ε. Γρηγορίου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ στην ΞΑΝΘΗΑγαπητοί Συνάδελφοι  και ανά την Ελλάδα και το Εξωτερικό Φίλοι του Παραρτήματός μας,
  
  Αγαπητοί Κύριοι των ΜΜΕ , 

1.  Σας αποστέλλουμε τη  συνημμένη ΕΚΚΛΗΣΗ για Βοήθεια στην Πυρόπληκτη Οικογένεια του θέματος , από πυρκαγιά στις 27 Δεκ.2018 .( ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑΣ & ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ)
   
2. Τα ΜΜΕ παρακαλούνται,  για την  δημοσίευση  ή την ανάρτηση στις ηλεκτρονικές τους εφημερίδες και τα άλλα διατιθέμενα μέσα τους, για την  ενημέρωση του κοινού.
3. Το παρόν κοινοποιείται :
    α.Σε Τοπικούς Φορείς , σε  Ιδρύματα, για την ενημέρωσή τους και την κατά κρίση συνδρομή τους.

    β.Στις ΕΑΑΣ- ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ  και σε άλλες Ενώσεις/Συνδέσμους Τάξεων  (ΣΣΕ, ΣΜΥ και αντιστοίχων του ΠΝ και της ΠΑ), όπως και στα  Παραρτήματα της ΕΑΑΣ, για την ενημέρωσή τους και την κατά κρίση βοήθεια .

 4. Επιπρόσθετα παρακαλούμε την ΕΑΑΣ  για τη δημοσίευση  στην  "ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ " και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, ενώ θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα μας :www.eaasxanthis.grκαι το fb: ''ΕααΣ Ξάνθης''.

5. Σας παρακαλούμε  για τη δική σας βοήθεια,   Λεπτομέρειες όπως στη συνημμένη ΕΚΚΛΗΣΗ ( επισυνάπτονται  φωτογραφίες).


Για το ΤΣ Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης 
                 Με εκτίμηση

   Υπτγος ε.α Γεώργιος Γεωργιάδης
                  Πρόεδρος ΤΣ
              ( κιν: 6937100910)