25.1.19

ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ ΕΤΣΙ;


Γράφει ὁ Πᾶνος 

Σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ὑπάρχουν εἰσαγγελεῖς καὶ νομικοὶ νὰ διαβάσουν καὶ νὰ πάρουν θέση;

Ξεπουλημένα κανάλια, ἐφημερίδες, δημοσιογράφοι, ἀκόμα καὶ ἱστοσελίδες, κανεὶς τους δὲν τόλμησαν νὰ ἐνημερώσουν τὸν ἑλληνικό λαὸ, πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ διαδικασία, ἐκτὸς γιὰ τοὺς συνεχόμενα γνωστοὺς ἀντισυνταγματικοὺς λόγους ποὺ ἀναφέρουν γιὰ τὴν ἀκυρότητα τῆς προδοτικῆς συμφωνίας, ὑπάρχουν 3 ἀκόμοιπιὸ  σοβαρότεροι λόγοι ποὺ καθιστοὺν τελείως ἄκυρη τὴν συμφωνία καὶ ποὺ κανένας δὲν μιλάει μέχρι τώρα ἀπ' ὅσους ἀνέφερα, πλὴν κάποιων πιθανὼς ἐξαιρέσεων ὅπως ὁ κ. Λαμπρόπουλος ὅπου και θὰ ἀναφερθῶ παρακάτω καὶ ὁ γνωστὸς πλέον Mr. V τῆς σειρὰς V for Vendetta ἀπὸ τὸ κανάλι ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV.

Γιὰ νὰ διαβάσουμε τὶ μᾶς λέει στὸ προοίμιο ἡ περιβόητη συμφωνία:


Τὸ δεύτερο μέρος δὲν ἔχει ὄνομα;

Ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία ποὺ εἶναι τὸ «πρῶτο μέρος», μὲ ποιὸν κάνει συμφωνία;

Τὶ εἶναι τὸ δεύτερο μέρος, αὐτοκίνητο, σπίτι, σκύλος;

Πότε ἔγινε ξανὰ συμφωνία μὲ ἕναν ἐπώνυμο συμβαλλόμενο καὶ μὲ ἕναν ἀνώνυμο;

Καὶ μόνο αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ λάβουμε ὑπ' ὄψιν, ἡ συμφωνία εἶναι ἄκυρη ἐφόσον δὲν ὑπάρχη δεύτερο ἐπώνυμο συμβαλλόμενο μέρος.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ προχωρήσουμε παρακάτω:

Πηγαίνουμε στὸ ἄρθρο 1, παράγραφος 4, ὑποπαράγραφος ε) ποὺ μᾶς λέει:


Τὸ δεύτερο μέρος τὸ ὁποῖον ἐννοεῖται εἶναι τὰ Σκόπια, δὲν εἶχε ὁλοκληρώσει τὶς συνταγματικὲς τροποποιήσεις ἔως τέλος τοῦ 2018, ὄπως ρητὰ ὅριζε ἡ συμφωνία (προσύμφωνο).

Ὁπότε αὐτομάτως ἡ συμφωνία εἶναι ἄκυρη.

Παραθέτω ἀμέσως παρακάτω ὁλόκληρη τὴν παράγραφο 4 τοῦ ἄρθρου 1:

Πρὸς τὶ ὅλο αὐτὸ τὸ δούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν; 

Μὰ βέβαια βασίζονται στὴν ἄγνοια καὶ στὴν μὴ ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ, ποὺ κανένα βοθροκάναλο, κανένας ξεπουλημένος δημοσιογράφος θὰ τολμήση νὰ βγάλη στὴν δημοσιότητα αὐτά.

Γιὰ νὰ πᾶμε καὶ σὲ μία ἀκόμα παράμετρο, ποὺ ἀκυρώνει καραμπινάτα τὴν συμφωνία καὶ ἔχει παραβιαστεῖ  κατάφορα τὸ σύνταγμα στὸ ἄρθρο 28:

το άρθρο 28 παρ.2 αναφέρει: «για ψήφιση νόμου που κυρώνει συνθήκες ή συμφωνίες με άλλα κράτη ή όργανα διεθνών οργανισμών απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών».

Το Σύνταγμα λοιπόν ζητάει 180 ψήφους για να κυρωθούν «διακρατικές» συμφωνίες και όχι απλή πλειοψηφία με 151. Αυτό είναι σε όλα σχεδόν τα Συντάγματα των κρατών, όπως το ίδιο είναι και στα Σκόπια που ζήταγε τα 2/3και όχι απλή πλειοψηφία.

Ἐκτὸς ἀπ' ὅλους αὐτοὺς ποὺ προανέφερα, ποὺ εἶναι οἱ ἐθνικιστικὲς ὀργανώσεις, ποὺ εἶναι τὸ κόμμα τῆς Χ.Α. νὰ τὸ ἀναφέρη μέσα στὴν βουλή;

Δεῖτε ΕΔΩ καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Λαμπρόπουλου για περισσότερες λεπτομέρειες καὶΕΔΩ ὅπου ἀναφέρομαι σχετικὰ μὲ τὰ παραπάνω καὶ γιὰ τὴν ἐπιλογὴ ἡμερομηνίας τοῦ συλλαλητηρίου ἔξω ἀπὸ μιὰ ἄδεια βουλή, ὅπου πρωταγωνίστησαν κάποιοι ἐπιτήδειοι ΕΔΩ γιὰ νὰ διαλυθῆ τὸ συλλαλητήριο.

Ἐπίσης ἀξίζει καὶ προτείνω ὁπωσδήποτε νὰ δεῖτε ΕΔΩ τὴν 34η ἐκπομπή τοῦ γνωστοῦ Mr.V!! 

Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι θὰ βρεθοῦν κάποιοι Χριστιανοὶ πατριῶτες, νομικοὶ καὶ εἰσαγγελεῖς νὰ ἐπιληφθοῦν τῶν ἀνωτέρῳ παραβιάσεων...
«Πᾶνος»