11.12.18

Οι επιγραφές πάνω στα Μακεδονικά νομίσματα, στα Ελληνικά είναι ή στα Σλάβικα;

1 Αλέξανδρος Γ 'ο Μέγας', 336-323 π.Χ.Tetradrachm (Ασημί, 26mm, 17,17 g 7),Αμφιπόλεωςκαι οι Μακεδονικές κτήσεις ποια γλώσσα χρησιμοποιούσαν;

 βασιλιάδες της Αιγύπτου Περίοδος Πτολεμαίου VI και Πτολεμαίου VIII, 180-116 π.Χ. Oktadrachm (χρυσό, 27mm, . Πτολεμαϊκοί βασιλιάδες της Αιγύπτου Πτολεμαίος VI Φιλόμετρος, πρώτη βασιλεία, 180-164 π.Χ. Tetradrachm