27.12.18

Ο Αγιος Βασίλειος & η Πρωτοχρονιά


                                         Χειρόγραφο κείμενο 

                                                 + Ιωάννου Γ. Νιώτη
                                      Συνταγματάρχου Χωροφυλακής


















+ Ιωάννης Γεωργίου Νιώτης
συνταγματάρχης Ε.Β.Χ