26.10.18

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ἀπό τόν Σερραῖο φιλόλογο Κυριάκο Γεωργιάδη.
Κυριάκος Γεωργιάδης | Φροντιστήριο Γνώμων - www.gnomonpedia.com
Tel: 0030 23210 28190 - Mob: 0030 6943 7600 38


Μας το έστειλε ο συνεργάτης μας Φ. Μιχαήλ-Ιατρός