1.9.18

Το αμερικανικό σχέδιο για Ελλάδα-Τουρκία: Ανταλλαγή πληθυσμών Κύπρου-Θράκης και νησιά Αιγαίου στην Τουρκία

"Ιδού πως θα μεθοδευθεί η συνδιαχείριση Αιγαίου-Κύπρου και η πλήρη υποταγή της Ελλάδας στην Τουρκία" μάλλον είναι ο τίτλος του εγγράφου της CIA που αποχαρακτηρίστηκε πρόσφατα. Ενα έγγραφο πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς δείχνει, πως οι ΗΠΑ έδιναν γη και ύδωρ στην Τουρκία. Πρόσφεραν τον εδαφικό ακρωτηριασμό του Ελληνισμού στο "πιάτο" και εν τέλει, τον πέτυχαν με τα γεγονότα του 74. Το έγγραφο ουσιαστικά δείχνει τον "Αττίλα" .

Απόρρητη ανάλυση της CIA περιλαμβάνει σχέδια διχοτόμησης της Κύπρου, ανταλλαγές πληθυσμών με αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων και παραχώρηση για την εγκατάσταση τους είτε στη Θράκη, είτε σε μεγάλα νησιά του Αιγαίου.
Tο έγγραφο έχει ημερομηνία Ιούνιος 1964.
Διαχωρισμός των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πληθυσμών
Ιούνιος 1964
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

Office of Research and Reports
Πρόλογος
Ο στόχος αυτής της σύντομης ανάλυσης είναι για να περιγράψει  γνωστές και πιθανές μορφές διαχωρισμού των ελληνικών και των τουρκικών πληθυσμών στην Κυπρο. Η Έκθεση  δεν εκτιμά την ομοιομορφία του χωρισμού από μόνη της ούτε δείχνει ότι ο διαχωρισμός του κυπριακού πληθυσμού που θα προκύψει θα μπορούσε ή θα μπορούσε να βασιστεί μόνο σε γεωγραφικά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ
Η Έκθεση περιγράφει  σύντομα επτά εναλλακτικές προτάσεις που έχουν η θα πρέπει να συζητηθούν για τον διαχωρισμό ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών στην Κυπρο. Τρεις από τις προτάσεις  θα απαιτούσαν  την μετακίνηση  των Τουρκοκυπρίων από την Κύπρο. Οι υπόλοιπες αφορούν μια ανακατανομή των πληθυσμών εντός της Κύπρου.
Από τις προτάσεις που απαιτούν μετακίνηση των Τ/Κ από την Κύπρο , η πρώτη απαιτεί  την επανεγκατάσταση των Τ/Κ στην Τουρκία με αντάλλαγμα καταβολής κονδυλίων στην Τουρκία. Επειδή η δυνατότητα αφομοίωσης περισσότερων πληθυσμών είναι περιορισμένη  η Τουρκία πιθανόν θα βρει αυτή την προσθήκη των Τ/Κ  σαν ένα βαρύ φορτίο. Οι άλλες  δυο προτάσεις  αφορούν την ανταλλαγή  των Τουρκοκυπρίων με τους Έλληνες από την Θράκη  και τα νησιά του Αιγαίου αντιστοίχως.
Και οι δυο θα απαιτήσουν μαζικές μεταφορές  ανθρώπων  και θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα επανεγκατάστασης και θα αναστατώσουν τις ζωές ανθρώπων  σε αυτά τα ελληνικά εδάφη που μέχρι τώρα ήταν αθώοι θεατές. Οι τέσσερις προτάσεις που αφορούν την ανακατανομή των πληθυσμών εντός της Κύπρου ,έχει επίσης αδύναμα σημεία..
Το ένα σχέδιο που θέτει το βόρειο τμήμα της Κύπρου σαν Τουρκοκυπριακή περιοχή , είναι πλησιέστερα στην κατάσταση την οποία οι τούρκοι θα επιθυμούσαν αλλά έχει σοβαρά οικονομικά μειονεκτήματα. Μια άλλη πρόταση με ρύθμιση καντονιών  δείχνει να είναι διοικητικά μη πρακτική. Οι άλλες δυο εναλλακτικές για διαχωρισμό είναι περισσότερο  ρεαλιστικές σε γεωγραφικό και οικονομικό πλαίσιο Πρόσθετες προτάσεις  θα είναι κατανοητές . Για παράδειγμα θα ήταν δυνατόν να μεταφερθούν  οι Τ/Κ οπουδήποτε αλλού εκτός της Ανατολικής Μεσογείου  ,σαν την Αυστραλία η τον Καναδά. Μια τέτοια προσέγγιση όμως θα μπολιάσει νέους και ευρύτερα περίπλοκους παράγοντες  στην κατάσταση  αυτή.  Ένας συνδυασμός  από στοιχεία  από τις προτάσεις μπορούν να πράξουν ένα πιο πρακτικό σχέδιο.
Για παράδειγμα ,εάν τα μέρη συμφωνούν  σε ένα σχέδιο που θα συνθέτει την μετεγκατάσταση κάποιων Τουρκοκυπρίων στην Τουρκία με την μετακίνηση των εναπομεινάντων Τουρκοκυπρίων  εντός της Κύπρου ,με εγγυήσεις για τα δικαιώματα τους ,πιθανόν είναι εφικτό. ………………
ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ  Τ/Κ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΊΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.
Περιγραφή
Οι Τ/Κ θα μεταφερθούν μαζικά  από την Κύπρο στην Τουρκία όπου θα επανεγκατασταθούν . Η Τουρκία θα πρέπει να αποζημιωθεί με καταβολές σε μετρητά. Η Κύπρος θα γίνει εθνικά Ελληνική και  θα μπορεί είτε να μείνει ανεξάρτητη είτε να ενωθεί με την Ελλάδα.
Στοιχεία Background
Πληθυσμός που θα μετακινηθεί στην Τουρκία: 41.970  αστικός πληθυσμός Τ/Κ  
62.350 αγροτικός πληθυσμός Τ/Κ
104,320 σύνολο.
Εκστάσεις
217,495 εκτάρια (879 τετρ. Χλμ.) στην Κύπρο και σχεδόν η ίδια περιοχή στην Τουρκία, υπολογίζοντας ότι  η περιοχή που θα χρειασθεί για την επανεγκατάσταση των Τουρκοκυπρίων θα είναι ίδια με την περιοχή που τώρα βρίσκονται στην Κύπρο.
Εκτίμηση: Ισχυρά: 1. Το μειονοτικό πρόβλημα στην Κύπρο θα εξαλειφθεί
2.Η μετεγκατάσταση πληθυσμού , θα περιορισθεί αφού θα αφορά μόνο μια μειονοτική ομάδα
Ασθενη: 1. Η απορρόφηση των Τ/Κ στην Τουρκία θα προκαλέσει σοβαρές οικονομικές  δυσκολίες.  Η τελευταία τέτοια μετακίνηση πληθυσμού προς την Τουρκία έγινε με την μετακίνηση 150.000 τούρκων από την Βουλγαρία το 1951-1953. Στα πρόσφατα έτη ο τουρκικός πληθυσμός  αναπτύχθηκε με υψηλό ποσοστό  σχεδόν 3% ανά έτος ,η πίεση στον αγροτική γη αυξήθηκε  … ….ο βιομηχανικός τομέας  έχει περιορισμένη δυνατότητα  να απορροφήσει  τους αστούς Τουρκοκυπρίους. Η ανεργία και η υποαπασχόληση  είναι εκτεταμένες  …
Ακόμη κι αν η Τουρκία συμφωνήσει με την πρόταση αυτή ,θεωρείται δεδομένο ότι η μετακίνηση των Τουρκοκυπρίων από την Κύπρο στην Τουρκία θα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση του επιπέδου ζωής τους.
Το Σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη τις πιθανές συνέπειες στην Ελληνική Μειονότητα στην Τουρκία
ΣΧΟΛΙΑ
Το ποσό της «μετρητοίς» καταβολής στην Τουρκία και το ερώτημα του ποιος θα συμβάλει σε αυτή την πληρωμή είναι  ξεχωριστά προβλήματα με τα οποία δεν ασχολούμαστε σε αυτή την φάση.
Η τροποποίηση  της πρότασης αυτής που θα προβλέπει και δημοψήφισμα πιθανόν να εχει πιθανότητες επιτυχίας. Εάν  αντί μαζικής μετακίνησης  ,προσφερθεί στους Τουρκοκυπρίους  η επιλογή της μεταφοράς και επανεγκατάστασης στην Τουρκία η παραμονής σαν μειονοτικής ομάδας  σε μια κατάσταση που τον πρώτο λόγο θα έχει η πλειονότητα ,πιθανόν θα οδηγήσει σε παραμονή στην Κύπρο. (Ο Ερυθρός Σταυρός  αναφέρει ότι λιγότεροι από 20000 προσφυγές έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τις 30 Απριλίου 1964).Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων  για τους οποίους θα χρειασθεί  επανεγκατάσταση θα είναι μικρότερος και θα είναι έτσι ευκολότερο να εγκατασταθούν στην Τουρκία και επομένως το ποσό που θα καταβληθεί στην Τουρκία θα είναι μικρότερο.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ  ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ.
Περιγραφή
Τα νυν σύνορα Ελλάδας -Τουρκίας  θα  πρέπει να μετακινηθούν δυτικά  για να περιλάβουν την ελληνική περιοχή της Θράκης εντός της Τουρκίας. Η Κύπρος θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα. Οι Έλληνες στην Θρακη θα μπορούσαν να μετακινηθούν στην Κύπρο και οι Τουρκοκύπριοι  θα μετακινούνταν στην Θράκη
Πληθυσμιακά Στοιχεία
Πληθυσμός της Κύπρου το 1960: 442,138  Ε/κ 104,320  Τ/Κ 546,458 Ε/Κ και Τ/Κ 27,108  άλλοι 573,566 σύνολο
Σύνθεση Πληθυσμού στην Θράκη:* Σε θρησκευτική βάση  1961 247,016  Έλληνες (ορθόδοξοι) 108,763 Τούρκοι( Μουσουλμάνοι  ,Πομακοι και Τουρκόγυφτοι)        
    929  άλλοι 356,708 σύνολο Πληθυσμοί που θα μετακινηθούν : 104,320 Τ/Κ που θα μετακινηθούν εξω από την Κύπρο
247,016 Έλληνες που θα μετακινηθούν εξω από την Θράκη
351.336 σύνολο
Πληθυσμιακές αλλαγές
442,138  Ε/Κ στην Κύπρο το 1960
247,016 Έλληνες που θα μετακινηθούν από Θράκη
689,154 Μελλοντικός πληθυσμός  της Κύπρου
Με πληθυσμό της Κύπρου το 1960 , να είναι 573,566 θα υπάρξει αύξηση  115,588 ανθρώπων.
108,763 τούρκοι στην Θράκη το 1961
104,320 Τουρκοκύπριοι που θα μετακινηθούν από την Κύπρο
213,083 Μελλοντικός τουρκικός πληθυσμός στην Θράκη
356,708  Συνολικός πληθυσμός της Θράκης το 1961
Μείωση πληθυσμουύ:143,625.
Επηρεαζόμενες περιοχές:
879 τ.χλμ κατέχονται από Τ/Κ στην Κύπρο .  Δεν είναι  γνωστό το ποσοστό κατοχής γης στην Θράκη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, η Συνολική έκταση στην Θράκη είναι 8,534 τ χλμ. ASSESSMENT
ΙΣΧΥΡΑ: Το μειονοτικό πρόβλημα στην Κύπρο θα περιορίζονταν .
ΑΣΘΕΝΗ: 1. Θα εμπλέκονταν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων.
Η Ελλάδα θα έπρεπε να παραχωρήσει ελληνική επικράτεια στην Τουρκία κάποιοι Έλληνες της Θράκης θα έπρεπε να μετακινηθούν σε άλλες περιοχες εκτός Κυπρου καθως η Κύπρος δεν θα μπορούσε να διαχειρισθεί τόσο μεγάλη αυξηση του πληθυσμού.
Η μετεγκατάσταση στην Θράκη θα σήμαινε πιθανόν πτώση του επιπέδου ζωής για τους Τουρκοκυπρίους.
ΣΧΟΛΙΑ
Το Θρακικό τμήμα του Έβρου  μια περιοχή 4,193 τ.χλμ που γειτνιάζει με την Τουρκία , μπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανή ανταλλαγή  για τουρκοκυπριακή γη. Το 1961  ο Έβρος είχε πληθυσμό 157,901  από τους οποίους μόλις οι 6,414(4%) είναι τούρκοι  ,Πομακοι και τουρκόγυφτοι. Τα άλλα δυο τμήματα της Θράκης (Ροδόπη και Ξάνθη) έχουν περισσότερους Τούρκους  αλλα δεν είναι γειτνιάζοντα με την Τουρκία. Η Θράκη δε έχει τέτοια αναλογία πληθυσμού Ελλήνων /Τούρκων , όπως αυτόν που έχει η Κύπρος. Η πληθυσμιακή σύνθεση  ανά τμήμα της Ελληνικής Θράκης είναι το ακόλουθο :
Σύνολο       Τούρκοι (μουσουλμάνοι & ομόθρησκοι)  Ποσοστό Ξάνθη   89.613                            42,936                                              47,8 Ροδόπη  109,194                         59,413                                              54,0 Έβρος     157,901                           6,414                                                  4,0 ΘΡΑΚΗ   356,708                            108,7633                                          30,4  
    ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περιγραφή:
Οι Τουρκοκύπριοι θα ανταλλαγούν με τους Έλληνες του Αιγαίου . Πιθανόν τα νησιά του Αιγαίου θα προσαρτηθούν στην Τουρκία και η Κύπρος στην Ελλάδα
Στοιχεία:
Πληθυσμιακή σύνθεση στην Κύπρο το 1960: 442,138 Ε?Κ  
104,320  Τ/Κ
546,458
27,108    άλλοι
573,566    Σύνολο
Πληθυσμιακή Σύνθεση  στα νησιά του Αιγαίου
477,476 συνολικός πληθυσμός του 1961
Με βάση την αστικοποίηση 92,863 αστικός πληθυσμός
157,154 ημιαστικός
278,749 αγροτικός
Με βάση την θρησκεία 511,568 Έλληνες(ορθόδοξοι)
5,063  Τούρκοι (μουσουλμάνοι)
12,135  Άλλοι
Στην βάση της γλώσσας
522,015 Έλληνες (μητρική γλώσσα ,Ελληνική)
5,156    Τούρκοι (μητρική γλώσσα Τουρκική)
1,595   Άλλοι
Πληθυσμός που  θα μετακινηθεί
460,278    Πιθανός αριθμός Ελλήνων που θα μετακινηθούν από τα Νησιά του Αιγαίου στην Κύπρο
104,320  Τ/Κ που θα μετακινηθούν  από Κύπρο σε  νησιά του Αιγαίου
564,598 σύνολο
Ισχυρά:
Το μειονοτικό πρόβλημα της Κύπρου θα περιορισθεί
Ασθενη: 1 .Θα εμπλακεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων
2.Επειδη η Κύπρος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αύξηση του πληθυσμού κάποιοι Έλληνες  θα πρέπει να μετακινηθούν αλλού
3. Η Ελλάδα θα πρέπει να παραχωρήσεις εθνική κυριαρχία στην Τουρκία
4. Το επίπεδο ζωής των Τουρκοκυπρίων πιθανότατα θα περιορισθεί. Κυρίως λόγω των πενιχρών οικονομικών δυνατοτήτων 51,290 άτομα μετακινήθηκαν από τα νησιά του Αιγαίου  μεταξύ της απογραφής του 1951 και της απογραφής του 1961
ΣΧΟΛΙΑ
Το διαμέρισμα της Λέσβου  βρίσκεται ακριβώς απέναντι  των τουρκικών ακτών   … Τα Δωδεκάνησα στο νοτιότερο τμήμα των νησιών του Αιγαίου  έχουν αναφερθεί μερικές φορές ως πιθανές περιοχές μετεγκατάστασης  Τουρκοκυπρίων. Ο Πληθυσμός στα Δωδεκάνησα το 1951 περιλάμβανε 105.687 Έλληνες και 15.792 τούρκους. Ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός  της Κύπρου που θα μπορούσε να μεταφερθεί στα Δωδεκάνησα περιλαμβάνει 63.350 αγρότες και 41.970 από αστικές περιοχές . Η ανταλλαγή θα είναι πιο  περίπλοκη  λόγω των ιδιοκτησιών γης  στα Δωδεκάνησα που είναι ακόμη μικρότερες από εκείνες στην Κύπρο  καθώς και λόγω της πιο ανεπτυγμένης  οικονομικής κατάστασης της Κύπρου. ………
ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Α
Περιγραφή
Αυτό το πλάνο ήταν η αρχική  τουρκική πρόταση  που έγινε στους βρετανούς στο Λονδίνο στο τέλος Ιανουαρίου 1964. Στην βάση   της υπάρχουσας διασποράς πληθυσμού , οριοθετεί χωριστές και μη συνδεδεμένες περιοχές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως Τουρκικά Καντόνια.
Στοιχεία (background data)
Σύνθεση Πληθυσμού
Πολύ δύσκολο να υπολογισθεί. Ο συνολικός αριθμός των προσώπων μπορεί να είναι λιγότερο από 80.000 εάν δεν μεταφερθούν αστικοί πληθυσμοί ,ενώ θα φθάσουν 198000 εάν συμπεριληφθούν και αυτοί. ……
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχυρά:
Εάν δεν μετακινηθεί  αστικός πληθυσμός  λιγότεροι άνθρωποι θα εκτοπισθούν σε σχέση με άλλες προτάσεις.
Ασθενη: 1. Το πλάνο είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί  πολιτικά . Οι ΤΚ  το έχουν ίσως συνειδητοποιήσει για αυτό απέσυραν  την πρόταση την επόμενη ημέρα που την κατέθεσαν. Διάσπαρτοι θύλακες αποκλειστικά τουρκοκυπριακού πληθυσμού  εν μέσω ελληνοκυπριακού  πληθυσμού,  πιθανόν θα πυροδοτήσουν τις υπάρχουσες δυσκολίες. Πρόσθετες δυσκολίες θα ανακύψουν  όπως το πρόβλημα  των ΤΚ που θα ταξιδεύουν μεταξύ των τουρκικών  θυλάκων  , μέσω ελληνικών περιοχών.
ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ Β
Περιγραφή: (λογοκριμένο κείμενο)
Αυτό αντικαθιστά την πρόταση καντονιών (Εναλλακτική Α). .Υπό την Εναλλακτική Β  οι ΤΚ θα έχουν το βόρειο τμήμα του νησιού όπως περιγράφεται από την γραμμή μεταξύ των Δυτικών και Ανατολικών ακτών δια μέσου της Λευκωσίας
BACKGROUND DATA Σύνθεση πληθυσμοί 91,012    Ελληνοκύπριοι    
  40,973     Τουρκοκύπριοι
131,985  Σύνολο
Πληθυσμός που θα μετακινηθεί
91,012 ΕΚ θα μετακινηθούν εξω από την περιοχή
63,247 ΤΚ που από εκτός περιοχής θα μετακινηθούν σε αυτή. ……………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ισχυρά:
Η Τουρκική περιοχή θα είναι πλησιέστερα στην Τουρκική Ηπειρωτική χώρα
Ασθενη: 1. Το εναλλακτικό Β οδηγεί σε ανεπαρκείς ρυθμίσεις για 41.000 ΤΚ αστικό πληθυσμό.
2. Η λύση δεν είναι δίκαιη: Οι ΤΚ αυξάνουν τις ιδιοκτησίες από 652.000  σε 936.000 σκάλες και πιθανόν να πάρουν περισσότερη αρδευόμενη γη από αυτή που τώρα κατέχουν .
3.Η ΤΚ περιοχή δεν έχει σχεδόν καθόλου ανεπτυγμένες πηγές ορυκτού πλούτου.
4.Τα σύνορα έχουν σχεδιασθεί χωρίς υπολογισμό των φυσικών αποτυπώσεων του εδάφους.
ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ C
Περιγραφή
Ένας υποθετικός  διαχωρισμός  των δυο  πληθυσμών σε δυο περιοχές βασίζεται  στα συστήματα αποχέτευσης. Δίνεται σημασία  στην διανομή του πληθυσμοί (βάση της απογραφής του 1961), τα ορυκτά και τις υδάτινες πηγές.
Background Data
Σύνθεση πληθυσμού
73.521  ΕΚ
23.221   ΤΚ
96.742  σύνολο
Πληθυσμός που θα μετακινηθεί
73,521 Ελληνοκύπριοι που θα μετακινήσουν προς τα εξω
81,099 ΤΚ από την έξω περιοχή θα μετακινηθούν εντός
154.620  Σύνολο ……
Περιοχές  ιδιωτικών ιδιοκτησιών  που εμπλέκονται
570.967 σκάλες  Ελληνοκυπρίων
184.793 σκάλες Τουρκοκυπρίων
755.760  Συνολικά σκάλες (251.920 εκτάρια, 393,6 τ.μιλια)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχυρά:
1. Τα σύνορα  βασίζονται  στον διαχωρισμό των αποχετεύσεων  και  περιγράφουν μονάδες που μπορούν άμεσα να διοικηθούν . Αυτά τα σύνορα  προσφέρονται  για σχετικά εύκολο  έλεγχο  των υδάτινων πηγών (γι α οικιακή χρήση και  βιομηχανική χρήση και άρδευση). Τοποθετημένα  στις διαιρέσεις  τα σύνορα  γενικά περνούν μέσα από αραιά εποικισμένες περιοχές  ,μειώνοντας  τις ευκαιρίες για συγκρούσεις .Τα σύνορα επίσης σχεδιάστηκαν για να υπάρχει  δίκαιη κατανομή του ορυκτού πλούτου του νησιού 
2.Ο αριθμός των Κυπρίων που θα μετακινηθούν είναι σχεδόν όσοι και με το Σχέδιο Β…
3.Η περιοχή της ιδιωτικής ιδιοκτησίας  είναι πλησιέστερη  σε αυτή που τώρα κατέχεται από Τουρκοκυπρίους από ότι εκείνη με το Σχέδιο Β.
Ασθενη:
Ένας μεγάλος αριθμός ΤΚ αστών πρέπει να τακτοποιηθεί σε αγροτικές περιοχές .
Υπάρχουν λίγες μεγάλες περιοχές αρκετές για γεωργία.
Οι αρδευόμενες περιοχές που θα είναι διαθέσιμες στους ΤΚ είναι πιθανόν λιγότερες από αυτές που τώρα κατέχουν.
Η Τουρκική περιοχή στερείται ενός κατάλληλου λιμανιού
ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  D
Περιγραφή
Όπως το Σχέδιο D, αυτό το Σχέδιο διαχωρίζει τους δυο πληθυσμούς σε περιοχές που βασίζονται στο δίκτυο αποχέτευσης. Αλλα σε αντίθεση με το Σχέδιο C ,το Σχέδιο D έχει δυο χωριστές περιοχές για τους ΤΚ. Η Ανατολική περιοχή ,κοντά στην Λάρνακα ,είναι γειτονική  προς τις βρετανικές βάσεις όπου μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης.
BACKGROUND DATA
Σύνθεση Πληθυσμού 70,486 ΕΚ
20,558 ΤΚ
91,044 σύνολο
Πληθυσμός που θα μετακινηθεί 70,486 ΕΚ που θα μετακινηθούν προς τα εξω
83,762 ΤΚ  που από περιοχές εκτός ,θα μετακινηθούν εντός
154,248 σύνολο
Ιδιοκτησίες  που θα επηρεασθούν :
582,550.36 σκάλες Ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας
182,615.66  σκάλες Τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας
765,166.02 σύνολο(255.059 εκτάρια, 398.529 τετρ μιλια)
Στοιχεία
Ισχυρά:
Όπως και το Σχέδιο C τα σύνορα βασίζονται στον διαχωρισμό του αποχετευτικού δικτύου  και καθορίζει  μονάδες που μπορούν άμεσα να διοικηθούν .
Η έκταση των ιδιωτικών περιουσιών θα είναι πιο κοντά στην έκταση που τώρα κατέχεται από τους Τουρκοκύπριους  από την περιοχή που εμπλέκεται στο Σχέδιο Β.
Η μία από τις δύο τουρκικές περιοχές γειτνιάζει στην περιοχή της βρετανικής βάσης όπου οι πληρωμένες θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες.
Η Λάρνακα μια πόλη της περιφέρειας  θα προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες  για μερικούς αστούς Τουρκοκύπριους
Η Λάρνακα επίσης θα προσφέρει κάποιες λιμενικές διευκολύνσεις για τους Τουρκοκύπριους.
Ο αριθμός των προσώπων που θα μετακινηθούν είναι σχεδόν ο ίδιος με το Σχέδιο B και C.
Ασθενη:
Η επανεγκατάσταση των Τουρκοκυπρίων  σε δυο περιοχές που δεν συνδέονται μεταξύ τους θα απαιτήσει μια συμφωνία σχετικά με τα δικαιώματα μεταφοράς και επικοινωνίας μεταξύ των δυο περιοχών.
Η πρώτη πρόταση για τη διχοτόμηση της Κύπρου  
Η δεύτερη πρόταση για τη διχοτόμηση της Κύπρου
Η τρίτη πρόταση για τη διχοτόμηση της Κύπρου
Η τέταρτη πρόταση για τη διχοτόμηση της Κύπρου
pronews