12.9.18

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η ΓΙΑ ΤΗΝ "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών"


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
(α. 787 Κ.Πολ.Δικ.)

ΑΙΤΗΣΗ
των:

ΚΑΤΑ

Του εν Θεσσαλονίκη και επί της οδού Εθν. Αμύνης αρ. 4 εδρεύοντος σωματείου με την επωνυμία "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο του, δια του Προέδρου του Βασιλείου Πάππα.

---------------------------------------------------------

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ


Η "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών" ιδρύθηκε το 1939, με πρωτοβουλία άριστων Ελλήνων πατριωτών - επιστημόνων, και επικεφαλής τον καταξιωμένον επιστήμονα και τότε Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνον Μερκούριον, εγκριθέντος του καταστατικού αυτής με την υπ' αριθμ. 1290/1939 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τροποποιηθέντος με τις υπ' αριθμ. 153/1972, 9733/2004 και 31583/2007 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Το άρθρο 2 του καταστατικού, που αναφέρει τον κύριο και αποκλειστικό σκοπό της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", παραμένει ενεργοποιούμενο και αναλοίωτο, παρά τις ενδιάμεσες, συν τω χρόνω, τροποποιήσεις. Έχει λοιπόν σήμερα ως εξής: " Σκοπός της Εταιρείας είναι ή ερευνά επί παντός θέματος άφορώντος εις τον Μακεδονικόν Λαόν και την Μακεδονικήν Χώραν, ειδικώτερον δε περισυλλογή, συγκέντρωσις, καταγραφή, διατήρησις, μελέτη και δημοσίευσις γλωσσικού, λαογραφι­κού, Ιστορικού, αρχαιολογικού, αρχειακού και παντός εν γένει υλικού αναφερομένου κυρίως εις τήν Μακεδονίαν, καθώς επί­σης εις χώρας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τής Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και τής Μέσης Ανατολής προς πολιτιστικήν, κοινωνικήν και οικονομικήν ανάπτυξιν αυτών."  Έκτοτε η "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", μεγαλούργησε, αφού η ίδρυσή της, ως σωματείο επιστημονικό αλλά και διεκδικητικό της ιστορικής αλήθειας και πραγματικότητας της Μακεδονίας μας, αποτέλεσε τον μοναδικό εν Ελλάδι Οργανισμό, ο οποίος πράγματι και διαδοχικά πλαισιώθηκε από επιστήμονες επιφανούς κύρους και προβολής, όπως οι Κωνασταντίνος Μερκούριος, Στίλπων Κυριακίδης, Χαράλαμπος Φαγκίστρας, Νικόλαος Ανδριώτης κλπ, οι περισσότεροι των οποίων διέθεσαν ολάκερα τον εαυτό τους αλλά και μέρος της περιουσίας των για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας μας. Βεβαίως και πάντοτε, τα κατά καιρούς Διοικητικά Συμβούλια, τα μέλη των επιτροπών και τα διοικητικά όργανα της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών" αποτέλεσαν φάρο, δόξα και τιμή για την προσφορά τους στην ιστορική αλήθεια της Μακεδονίας μας. Η "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών", με το περίλαμπρο κτιριακό της συγκρότημα, απέναντι από τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξένησε και φιλοξενεί το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τον τηλεοπτικό σταθμό Τ.V. 100 και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς, και δημιούργησε την τεράστια βιβλιοθήκη, το παράρτημα της "Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου", τη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών, την πινακοθήκη κ.α. αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί φάρο, δόξα και τιμή της πόλης μας, της Μακεδονίας μας και της Ελλάδος.
Αυτήν λοιπόν την πραγματική, ιστορική, καταγωγή, αλήθεια και χρονική διαδρομή της Εταιρείας μας (Μακεδονικών Σπουδών) έρχεται να αμαυρώσει η πρόσφατα (31η Μαρτίου 2018) εκλεγείσα Διοίκηση της Εταιρείας μας, με πράξεις και ενέργειες και συμπεριφορές της, ολότελα αντικαταστατικές, αντεθνικές και αντιΜακεδονικές, προφανώς και ασφαλώς από ανεπάρκεια ή ακόμη και εμμονή σε στείρα πολιτική συμπεριφορά των διοικούντων, που σήμερα απομακρύνονται από τον σκοπό και τα ιδεώδη της "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών".


Β. ΠΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Παρά την ιστορική καταγωγή και αλήθεια, περί την ίδρυση, την χρονική διαδρομή, το μέγεθος των επιτευγμάτων της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών" και το κύρος της διεθνώς, και παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις, διαμαρτυρίες και αιτιάσεις της πλειοψηφίας των μελών της, που αυτή τη στιγμή αριθμεί 1014 εγγεγραμμένα μέλη και 670 εξ αυτών ενεργά ταμειακά, η νέα Διοίκηση όχι μόνον αδρανεί, αλλά αποφεύγει να απαντήσει στα μέλη της, και τουλάχιστον σιωπά και εκπέμπει απειλές εναντίον μας, παραβλάπτουσα την αποστολή και τον σκοπό της  "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών". Στις επανειλημμένες αιτιάσεις μας και πλέον συγκεκριμένα με την από 26/6/2018 έγγραφη αίτησή μας προς την Διοίκηση της Εταιρείας μας, ζητήσαμε την σύγκληση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης των μελών της Εταιρείας μας, ώστε η Διοίκηση να μας ενημερώσει: α) Σε ποιές και με ποιές ενέργειες και πράξεις της προέβη και εξεδήλωσε την άποψή της, περί της ήδη υπογραφείσας συνθήκης μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων. Αν μετείχε, πότε και με ποιον τρόπο στα πανελλαδικά συλλαλητήρια του Ελληνικού λαού. β) Για ποιό λόγο και με ποιά αιτία δέχτηκε να λειτουργεί με 8μελές διοικητικό συμβούλιο και όχι με 9μελές, όπως επιτάσσει το άρθρο 10 του καταστατικού της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", μετά από την παραίτηση του εκλεγέντος μέλους της διοίκησης κ. Αθανάσιου Καραθανάση και τη μη αναπλήρωσή του με τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης. γ) Για ποιόν λόγο η προηγούμενη Διοίκηση, στην οποία μετείχε ο νυν Πρόεδρος της Εταιρείας μας, κ. Βασίλειος Πάππας ως Γεν. Γραμματεύς, δέχτηκε την επίσκεψη και συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Κοτζιά, δύο φορές περί τα τέλη Αυγούστου 2017, παρουσία των μελών της Εταιρείας κ.κ. Νικολάου Μέρτζου, Ιάκωβου Μιχαηλίδη και της κ. Περράκη και συνομίλησαν, αποδεχθέντες τις προτάσεις και την απόφαση του κ. Υπουργού Εξωτερικών για την ονομασία των Σκοπίων, ως κατάλοιπον της Μακεδονίας μας. Μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Κοτζιάς στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής την 16η Ιουνίου 2018 αγορεύοντας είπε και βεβαίωσε τη συνεργασία του με το Α.Π.Θ. και την "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών". δ) Για ποιό λόγο δέχεται την κατοχή και χρήση ενός γραφείου του 5ου ορόφου, την χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και την απασχόληση των υπαλλήλων της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών" από τον Νικόλαο Μέρτζο, ο οποίος μάλιστα εκπέμπει μηνύματα αντιΜακεδονικά και Αντεθνικά, και σε πλήρη συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος και προφανώς με την ανοχή της διοίκησης της Εταιρείας μας. ε) Για ποιον λόγο δέχεται ως μέλος της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών" τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννη Μπουτάρη, ο οποίος επισήμως και ευθαρσώς τάσσεται δημοσίως υπέρ των Σκοπίων και της εκκρεμούσης συμφωνίας και κατά της Μακεδονίας μας, κατά ευθεία παράβαση του άρθρου 2 του καταστατικού της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών". στ) Γιατί η οικονομική κατάσταση της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", το πρώτον από της σύστασής της, βαίνει επιδεινούμενη και ζ) Δεν δέχεται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", για όλες αυτές τις αντεθνικές και αντικαταστατικές συμπεριφορές της, η διοίκηση της Εταιρείας μας, σημερινή και προηγούμενη, κατά καταφανή παραβίαση του άρθρου 17 του καταστατικού της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", παρά τις κατ' επανάληψη αιτήσεις μας και μάλιστα εγγράφως, αλλά και τον εις βάρος της διοίκησης απόηχον του Ελληνικού και διεθνούς τύπου, περί αντικαταστατικής συμπεριφοράς της ελλιπούς αριθμητικά διοίκησης της Εταιρείας μας.
Συγκεκριμένα, την 28ην Ιουνίου 2018, αφού μέχρι τότε είχαμε ζητήσει επανειλημμένα την δραστηριοποίηση της Εταιρείας μας,  αποστείλαμε με ταχυμεταφορές (courier) στην διοίκηση της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", επιστολή συνοδευόμενη με κατάσταση 139 Εταίρων με κύριο αίτημα την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ,προκειμένου να ενημερωθούν οι Εταίροι για τον βραχύ-μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Διοίκησης της Εταιρείας μας για το σοβαρότατο εθνικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η Εταιρεία μέσα στα 80 έτη λειτουργίας της. Η σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποσκοπεί να κινητοποιήσει όλους τους Εταίρους της για να βοηθήσουν το έργο της Διοίκησης με την κατάθεση απόψεων, ιδεών, σκέψεων εθελοντικής εντάξεως σε εξειδικευμένα τμήματα μελετών της Εταιρείας, έγκριση θεμάτων που θα προκύψουν κατά την συζήτηση και πολλά άλλα. Η Διοίκηση της Εταιρείας με την μέχρι τώρα αδράνειά της, σιωπηρώς μεν,  αντί-καταστατικά δε, διέρρευσε ότι απορρίπτει το νόμιμα τεθέν εις αυτήν αίτημά μας, με την αποστολή επιστολής προς τους Εταίρους «Της πρώτης αποτίμησης της υπογραφείσης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος –ΠΓΔΜ και την διοργάνωση αντίστοιχης ημερίδας »,ισχυριζόμενη ,ότι έπραξε το εθνικό της καθήκον και την εθνική της υπόσταση , στο κρισιμότατο αυτό θέμα και θα συνεχίσει να το πράττει. Σε αυτή την τελευταία φράση «θα συνεχίσει να το πράττει» στηρίζεται το αίτημά μας  ,πως θα το πράττει χωρίς τον στρατό της που είναι οι Εταίροι ,για να αποτραπεί αυτή η επονείδιστη, αντεθνική και κατάπτυστη  συμφωνία Σκοπίων - Ελλάδος. Μήπως με ομιλητές, σαν αυτούς που μίλησαν στην παγματοποιηθείσα ημερίδα – αποτίμηση (!) και απογοήτευσαν το ακροατήριο, ταχθέντες σαφώς υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών!...
Η Διοίκηση της Εταιρείας μας, όχι μόνον αρνείται την αιτηθείσα, κατά τα άνω, σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αλλά αφενός προκάλεσε συζήτηση μέσα στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας, την 2α Ιουλίου 2018, με ομιλητές τρεις επιστήμονες...οι οποίοι, ούτε λίγο, ούτε πολύ ετάχθησαν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών και παρουσία των διοικούντων την "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών". Μάλιστα την συγκέντρωση αυτή προκάλεσε η ίδια αυτή διοίκηση της Εταιρείας μας, την οποία ευθαρσώς και αδιάντροπα ονόμασε "Πρώτη Αποτίμηση της υπογραφείσας συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος - Π.Γ.Δ.Μ., της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών". Ταυτόχρονα με ύφος δικτατορικό και κατάπτυστο για την Εταιρεία μας, απειλεί εμάς τους εταίρους περί δήθεν παράβασης των προσωπικών δεδομένων ημών των ιδίων. Δυστυχώς πλείστοι εκ των διοικούντων τυγχάνει να είναι νομικοί. Όμως και επ' αυτού έλαβαν την έγγραφη απάντησή μας. Ήδη, κατόπιν εορτής και μετά τις οχλήσεις προς την Διοίκηση της Εταιρείας μας και τον σάλον που δημοσιοποιήθηκε, από τον Ελληνικό και ξένο τύπο, για την αδράνεια της διοίκησης της Εταιρείας μας, περί το τεράστιο εθνικό θέμα της Μακεδονίας και του Μακεδονισμού, που επαναλαμβάνουμε ότι είναι ο κύριος σκοπός ίδρυσης, λειτουργίας και αποστολής της Εταιρείας μας, μας καλεί να προσέλθουμε και να προβάλουμε τα αιτήματά μας, ώστε η ίδια (διοίκηση της Εταιρείας μας) να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, αν πεισθεί ότι συντρέχει προς τούτο λόγος. Προφανώς απέστειλε την επαίσχυντη αυτή επιστολή την 31η Αυγούστου ε.ε., πληροφορηθείσα την πρόθεση κατάθεσης της παρούσας αίτησής μας από καλο-θελητάς. Έστω υπ' όψιν ότι από της ιδρύσεως της Εταιρείας μας, το έτος 1939 και μέχρι σήμερον, η Εταιρεία μας υπερασπίσθηκε τον Μακεδονικό χώρο και την Μακεδονία μας, που είναι και η κύρια ύπαρξη και αποστολή της. Γι αυτό έχει πανελλαδική εμβέλεια και εκτίμηση. Όμως το πρώτον δημιουργήθηκε θεματικό πρόβλημα, ακατανόητης και βλαπτικής για την Μακεδονία και την Ελλάδα μας, συμπεριφοράς της Εταιρείας μας.
Εξαιτούμεθα από το Δικαστήριο Σας την προστασία της “Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις της Εταιρείας μας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία και Ελληνική και η “Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών" ήταν, είναι και θα είναι η προστάτιδά της.


Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το άρθρο 17 του καταστατικού της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ορίζει ότι: "Η Γενική Συνέλευσις δύναται νά συγκληθή και εκτά­κτως δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή οσάκις ήθελε ζητήσει τούτο το εν εικοστόν τών εχόντων εκπληρώ­σει τάς ταμειακάς υποχρεώσεις των τακτικών μελών δι' αιτήσεως, άναγραφούσης τά συζητηθησόμενα θέματα."
Το άρθρο 96 του Α.Κ. ορίζει ότι "Η συνέλευση συγκαλείται, αν το ζητήσει ο αριθμός μελών που προβλέπει το καταστατικό. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, τη σύγκληση μπορεί να ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών με αίτηση όπου αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν", ενώ σύμφωνα με το άρθρο 787 του Κ.Πολ.Δικ. " Όταν ζητείται κατά το νόμο να διαταχθεί ... η εξουσιοδότηση για τη σύγκληση της συνέλευσης σωματείου και τη ρύθμιση της προεδρίας της ..., αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο".
Συνεπώς, εκ των διατάξεων των άρθρων 96 Α.Κ. και 787 Κ.Πολ.Δικ. και 17 του καταστατικού της Ε.Μ.Σ., σαφώς συνάγεται ότι έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου και εν προκειμένω της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", μπορεί να συγκληθεί είτε με πρωτοβουλία της διοίκησης της Εταιρείας μας, είτε με πρωτοβουλία της μειοψηφίας των μελών του σωματείου, εφόσον το ζητήσει το εν εικοστό (1/20) των έχοντων εκπληρώ­σει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις τακτικών μελών. Εάν η διοίκηση εντός εύλογου χρόνου δεν εισακούσει την αίτηση, παρέχεται στους αιτούντες από κοινού και όχι εις έκαστον εξ αυτών (ΠρΠρΑθ.14918/1951 Θέμ.ΞΓ', 188) η ευχέρεια, όπως προσφύγουν εις το κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάζον αρμόδιο κατά τόπον Ειρηνοδικείο  της έδρας του σωματείου, το οποίο εξουσιοδοτεί αυτούς προς σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύοντος προσώπου υποδειχθησόμενου από τους αιτούντες (Καρακατσάνης ΕρμΑΚ 96 αρ. 12, Σταθόπουλος - Γεωργιάδης Αστικός Κώδικας - άρθρο 96).
Νομίμως όθεν υποβάλλουμε την παρούσα αίτησή μας, κατόπιν αρνήσεως της διοίκησης της "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", να προβεί εις έκτακτη σύγκληση των μελών της Εταιρείας μας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ως άνω εκκρεμών αιτημάτων μας, και της περαιτέρω πορείας της Εταιρείας μας.
Επειδή η παρούσα τυγχάνει νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αρμοδίως φερόμενη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου,
Δια Ταύτα
και τα κατά τη συζήτηση
Αιτούμεθα
- Να γίνει δεκτή η παρούσα.
- Να διαταχθεί η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών της εν Θεσσαλονίκη  "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών", οριζόμενων - εξουσιοδοτούμενων ημών αυτών των υπογραφόντων προς τούτο και οριζόμενου από εμάς του Προέδρου αυτής (Γενικής Συνέλευσης), ώστε να διεξαχθεί η όλη συζήτηση εντός της νομιμότητας και να ληφθεί κατά πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης η τελική απόφαση επί των εις το ιστορικό αναφερόμενων, στο κεφάλαιο "Β. Πραγματικά περιστατικά" εδ. α - ζ κρίσιμων αιτημάτων, της σαφούς θέσεως και αποφάσεως της Εταιρείας μας, εφεξής επί του θέματος της υπογραφείσης προσυμφωνίας Ελλάδος - Π.Γ.Δ.Μ. και κάθε άλλης πρότασης ή θέματος που θα προκύψει κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση, σχετιζόμενης με το ακανθώδες θέμα της αντικαταστατικής, αντεθνικής και επιληψίμου συμπεριφοράς εις βάρος της ένδοξης και μοναδικής εν Ελλάδι “Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών"” και της πρότασης μομφής κατά της διοίκησης "Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών" για την ανάρμοστη, αντεθνική, αντιΜακεδονική και αντικαταστατική συμπεριφορά της.

Θεσσαλονίκη 3 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πληρεξούσιος  Δικηγόρος