Τα τουρκικά περιπολικά σκάφη ήταν ευδιάκριτα από τους λουόμενους 
στην ακτή. 
Σύμφωνα με κρατικές πηγές, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας παρακολουθούν στενά τις κινήσεις αυτές, ωστόσο αναφέρεται 
πως πρόκειται για συνήθη πρακτική παραβίασης των κυπριακών χωρικών
 υδάτων εκ μέρους των κατοχικών.