6.7.18

ΨΗΦΙΣΜΑ Ε.Α.Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ»


To Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ. και τα σαράντα τρία (43) Τ.Σ. των Παραρτημάτων 
της, ανά την Ελληνική επικράτεια, μετά από διαβούλευση με θέμα τις 
εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων, κατέληξαν στα εξής:

    Η «συμφωνία των Πρεσπών» (17.6.2018) αποτελεί διπλωματικό και
 Εθνικό ολίσθημα καθόσον βλάπτει σοβαρότατα το συμφέρον και το 
μέλλον της χώρας και κατ΄επέκταση των Ελλήνων πολιτών.