13.6.18

Η υπερφορολόγηση σε συνδυασμό με αθέμιτες πρακτικές είναι η δημοσιονομική πολιτική της Χώρας

Άρθρο Γνώμης του Γεωργίου Βασιλάκη 
Την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, με ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας, δίνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιάρακης, σε κείμενό του που συνοδεύει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. 

 Ο κ. Χουλιαράκης τονίζει, επίσης, ότι η δημοσιονομική επέκταση που περιγράφεται στο Μεσοπρόθεσμο θα πρέπει να γίνει με τρόπο προσεκτικό ώστε να προστατευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία ως κόρη οφθαλμού.

Το κείμενο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών αναφέρει αναλυτικά τα εξής:
«Η δημοσιονομική πολιτική των ετών 2015-2018 παρέμεινε προσανατολισμένη στην διόρθωση των διαρθρωτικών δημοσιονομικών ανισορροπιών της χώρας και στην εμπέδωση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, ώστε να αρθούν οι αιτίες αποκλεισμού της Ελλάδας από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και η χώρα να επανενταχθεί εκ νέου στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Με γνώμωνα τους ανωτέρω στόχους, η άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής των τελευταίων τριών ετών μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχής. Οι στόχοι πρωτογενών πλεονασμάτων υπερκαλύφθησαν, μετά από οκτώ έτη η Ελλάδα εξήλθε της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά τα έτη 2016 και 2017, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία, η χώρα κατέγραψε δημοσιονομικό πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης που αναμένεται να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα.»

Για να δούμε λοιπόν πως υποτίθεται φροντίζουν και με τι μέτρα δημιουργούν «επιτυχίες». Εισάγεται λοιπόν προς ψήφιση νέο πολυνομοσχέδιο με πολλές φορολογικές ρυθμίσεις .Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει σωρεία διατάξεων φορολογικού χαρακτήρα, διευθετώντας οριστικά και το θέμα που ανακύπτει κάθε χρονιά κατά την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων όταν απειλούνται περιστασιακά απασχολούμενοι ή φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα να πιαστούν στην τσιμπίδα των τεκμηρίων

Για πρώτη φορά άλλωστε καθιερώνεται ο θεσμός της καταβολής εγγύησης προς τη Φορολογική Διοίκηση στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος ζητά να κάνει έναρξη εργασιών και προηγουμένων έχει βάλει «φέσι» στην εφορία άνω των 100.000 ευρώ ή έχει διακόψει την δραστηριότητά του μετά από πτώχευση.Εγγύηση θα ζητά η εφορία και στην περίπτωση απενεργοποίησης ΑΦΜ και εκ νέου έναρξη εργασιών.

Πωλήσεις μετοχών και ακινήτων: Φυσικά πρόσωπα τα οποία προχωρούν σε τρεις αγοραπωλησίες μετοχών στη διάρκεια ενός εξαμήνου, δεν θα θεωρείται για αυτές τις πράξεις ότι αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν θεωρούνται «επιχειρηματική συναλλαγή» τρεις αγοραπωλησίες μετοχών που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου.

Αναλυτικά ορίζεται ότι ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο έτη. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

Φαντασθείτε πόσο θράσος χρειάζεται να θέλουν να επαναφορολογήσουν τη συναλλαγή νόμιμα αποκτηθέντων ακινήτων σαν με σκοπό το  κέρδος πράξη δηλ δεν μπορεί να θέλεις να μετασχηματίσεις τη περιουσία σου αν έχεις ακίνητα που δεν σου αποδίδουν αλλά είναι έρμαιο των φόρων της ακίνητης περιουσίας.

Και τώρα ερχόμαστε στα πραγματικά απίθανα  Σε προσχέδιο του νομοσχεδίου που είχε διαρρεύσει το απόγευμα της Παρασκευής υπήρχε, πράγματι, διάταξη για την οριστική κατάργηση του φόρου υπεραξίας ακινήτων. Ωστόσο, στο τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη δεν υπήρχε.

Τι έχει συμβεί; Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απαιτούνται ακόμη μερικές τεχνικού χαρακτήρα διευκρινίσεις μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών προκειμένου να κατατεθεί η διάταξη στη Βουλή και να καταργηθεί τελικά ένας φόρος για τον οποίο έχουν γραφτεί πολλά αλλά δεν εφαρμόστηκε και δεν πρόκειται, όπως όλα δείχνουν να εφαρμοστεί.


 Σήμερα ή το αργότερο έως την Τετάρτη αναμένεται να προστεθούν στο πολυνομοσχέδιο τροπολογίες για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και δεν αποκλείεται μαζί με αυτές να κατατεθεί και η διάταξη για την κατάργηση του φόρου υπεραξίας. Ο φόρος οδηγείται σε κατάργηση μετά από τρεις παρατάσεις στην εφαρμογή του καθώς η εφαρμογή του θα προκαλούσε πολύ περισσότερα προβλήματα στην αγορά ακινήτων και στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τα έσοδα που θα έφερνε στα κρατικά ταμεία.

Ο φόρος υπεραξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν:
-Υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη θετική διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής στην οποία αποκτήθηκε ένα ακίνητο (αυτή που αναγράφεται στον σχετικό τίτλο κτήσης) και της τιμής στην οποία πουλήθηκε. Τον φόρο υπεραξίας επιβαρύνεται, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο, ο πωλητής του ακινήτου ενώ ο αγοραστής επιβαρύνεται με τον φόρο μεταβίβασης ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 3% επί της αναγραφόμενης αξίας στο συμβόλαιο, με ελάχιστη όμως βάση υπολογισμού την αντικειμενική.
- Αν ο πωλητής έχει διακρατήσει το ακίνητο που πουλάει για πέντε τουλάχιστον έτη από τη στιγμή της απόκτησής του, η υπεραξία θα είναι αφορολόγητη μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ.
-Στις περιπτώσεις ακινήτων τα οποία αποκτήθηκαν από τον πωλητή πριν από το 1995 προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας.- Η υπεραξία που θα προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς, θα απομειώνεται ανάλογα με τα έτη που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή του. Για παράδειγμα, για διακράτηση πάνω από ένα έτος προκύπτει απομείωση της υπεραξίας κατά 2% η οποία ανέρχεται σε έως 60% για τα ακίνητα που έχουν διακρατηθεί για περισσότερο από 26 έτη

Ζούμε λοιπόν σε ένα καθεστώς φορολογικής τρομοκρατίας με εφευρετικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης και των θεσμών με άλαλη τη δικαιοσύνη.
«Σ’ αυτό τον κόσμο τίποτα δεν είναι σίγουρο, εκτός από τον θάνατο και τους φόρους
Βενιαμίν Φραγκλίνος»

Η αναγκαστική μετανάστευση των πληττομένων από τη πολιτική αυτή είναι ένα  από τα  αποτελέσματα ίσως το ποιο οδυνηρό για αυτούς  που σε πείσμα των καιρών δεν το είχαν επιλέξει . Είναι ντροπή να ρητορεύεις κιόλας ενώ ευθύνεσαι για όσα ζούμε……..
Ο Γεώργιος Βασιλάκης είναι Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός