7.6.18

Η Βουλή των Ελλήνων, το Σάββατο 9 Ιουνίου, θα φωτιστεί στα χρώματα του... Gay Pride!!!

Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία...
Προσπαθούν να δικαιώσουν  αυτούς που φώναζαν: "Να καεί, να καεί το
@@@@ η Βουλή!!
Juan