6.5.18

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ ΩΡΕΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Nταλίκα δίπλωσε και έκλεισε τη περιφερειακή και στα δύο ρεύματα
Καταβάλλονται προσπάθειες
για απομάκρυνσή της.
Φωτό από seleo.gr