30.4.18

ΕΤΕ: Η ανακοίνωση για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής


Τέλος στην έντονη φημολογία που ακολούθησε του ναυαγίου του deal Εθνική Ασφαλιστική– Exin βάζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με την παρακάτω ανακοίνωσή της στην οποία ενημερώνει για τη συνέχεια του διαγωνισμού για την πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής:
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τη συνέχεια του διαγωνισμού για την πώληση του 75% της Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων «η ΕΘΝΙΚΗ».

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 26.04.2018, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε συνεννόηση με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής με τους εναπομείναντες επιλεχθέντες επενδυτές που προκρίθηκαν στην τελευταία φάση (Μάιος 2017) των δεσμευτικών προσφορών.
Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί περαιτέρω σε περίπτωση επίτευξης οριστικής συμφωνίας σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή.
tribune