9.3.18

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Σημαντική ελληνική επιτυχία στην PESCO - Η Ελλάδα πρωταγωνιστής σε δυο χρηματοδοτούμε ευρωπαϊκά προγράμματα


Ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία είναι για την χώρα μας η απόφαση των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνουν τον κατάλογο των 17 έργων που θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO).


 Πρόκειται για 17 έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν ώστε η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Τα 17 έργα καλύπτουν τομείς όπως η  εκπαίδευση, η ανάπτυξη δυνατοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στον τομέα της άμυνας.


 Η έγκριση των προγραμμάτων τα οποία είχε προτείνει η Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα σκληρής εργασίας τόσο από πλευράς εθνικής, όσο και από πλευράς υποστήριξης που έλαβαν σε επίπεδο “λόμπινγκ” από τον Στρατηγό Κωσταράκο, ο οποίος μέχρι το επόμενο φθινόπωρο προϊσταται της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Επιτροπής.

View image on TwitterView image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter
Gen @Kostarakos at the (Defence) today in . Great moment for . EU Ministers of Foreign Affairs and Defence will discuss on , - cooperation and review the EU Training missions in @EUTMRCA @eutmmali1 & @EUTMSomalia


Την Τρίτη 6 Μαρτίου το Συμβούλιο των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τον χάρτη πορείας για την εφαρμογή της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO).Ο χάρτης πορείας παρέχει στρατηγική διεύθυνση και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να διαρθρωθούν οι περαιτέρω εργασίες όσον αφορά τόσο τις διαδικασίες όσο και τη διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων σε σχέση με τα έργα και την αλληλουχία της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων.

 Πιο συγκεκριμένα , ο χάρτης πορείας ορίζει χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία αναθεώρησης και αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων εφαρμογής, στα οποία καταγράφεται λεπτομερώς πώς τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σχεδιάζουν να εκπληρώσουν τις δεσμευτικότερες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει μεταξύ τους.

 Επιπλέον, ορίζει χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά πιθανά μελλοντικά έργα, καθώς και τις κύριες αρχές του κοινού συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για τα έργα, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο έως το τέλος του Ιουνίου του 2018.

Επικεφαλής η Ελλάδα


 Δυο είναι τα προγράμματα στα οποία η χώρα μας είναι επικεφαλής, ενώ, παράλληλα μετέχει και σε άλλα επτά προγράμματα.

  •  Αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης


Το σχέδιο για την αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης θα ενσωματώσει συστήματα επιτήρησης ξηράς, θαλάσσιες και αεροπορικές πλατφόρμες, προκειμένου να διανέμουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στα κράτη μέλη, ώστε να παρέχεται έγκαιρη και αποτελεσματική απάντηση στα διεθνή ύδατα.

  • Πλατφόρμα κοινής χρήσης πληροφοριών σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο και την ανταπόκριση σε περιστατικά


Η πλατφόρμα Cyber Sharing Information Threats και Incident Response θα αναπτύξει πιο ενεργά αμυντικά μέτρα, ενδεχομένως σε νέo δόγμα, περνώντας από τα firewalls σε πιο επιθετικά μέτρα. Το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στον μετριασμό αυτών των κινδύνων, εστιάζοντας στην ανταλλαγή πληροφοριών για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, μέσω μιας πλατφόρμας διασύνδεσης των κρατών-μελών, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων άμυνας στον κυβερνοχώρο.

armynews