31.3.18

Στο σφυρί βγαίνουν μονάδες της ΔΕΗ


Τον Μάιο θα μπει και επίσημα τελικά το πωλητήριο για τις τρεις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και τη μία άδεια (2 μονάδες Μεγαλόπολης, εργοστάσιο και άδεια για νέα μονάδα στην περιοχή Μελίτης), ενώ μέχρι τον Οκτώβριο εκτιμά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πως θα έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση αγοροπωλησίας.

Το νομοσχέδιο, που αφορά την αποεπένδυση της Επιχείρησης από τους λιγνίτες και αναμένεται να κατατεθεί εντός της ερχόμενης εβδομάδας στη βουλή, αφήνει «ανοιχτό» παράθυρο για εθελούσια έξοδο. Παράλληλα, προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του έτους τα εργοστάσια προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε περιβαλλοντική άδεια για τη λειτουργία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο τομεάρχης ΠΕΝ της Ν.Δ. Κώστας Σκρέκας είχε αναδείξει την έλλειψη των όρων, ενώ είχε τονίσει ότι η απουσία αυτών θα μπορούσε να «τινάξει» τη διαδικασία στον αέρα.

Διαχωρισμός

Στο διά ταύτα, το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελείται από 9 άρθρα, περιλαμβάνει την περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων των μονάδων που ανήκουν στο μίγμα πώλησης. Σύμφωνα με το υπουργείο, πρόκειται να συσταθούν δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, μία για τα περιουσιακά στοιχεία στο Βορρά και άλλη για το Νότο. Οπως σημειώνεται, σε κάθε μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει στη μητρική ΔΕΗ η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους.
Στο διαδικαστικό κομμάτι, οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον παραπάνω διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ. μέχρι το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια, θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη Γ.Σ. της ΔΕΗ. Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύψει από τη λογιστική αξία των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές.

Ο διαγωνισμός

Το άρθρο 3 του νομοσχεδίου περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία που θα γίνει ο πλειοδοτικός διαγωνισμός τον Μάιο από τη ΔΕΗ, ενώ αποσαφηνίζει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και τα κριτήρια προεπιλογής. Οπως διευκρινίζει το ΥΠΕΝ, το προφίλ του ανεξάρτητου εκτιμητή, που θα είναι πιστοποιημένος, διεθνής και ανεξάρτητος, πρόκειται να προσδιορίσει το εύρος της εμπορικής αξίας. Σε περίπτωση που οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές.
Ακόμα, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp, η οποία αναμένεται στις 15 Απριλίου, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοροπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα. Για προστασία της ασφάλειας του δικτύου και μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο, η παραγωγή του εργοστασίου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 MW.

Νομική ευθύνη

Το άρθρο 5 αφορά στη νομική ευθύνη της ΔΕΗ. Ειδικότερα, για την αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων και την αποξήλωση των μονάδων που θα μεταβιβαστούν προβλέπεται αναλογικός επιμερισμός του κόστους μεταξύ της ΔΕΗ και του νέου ιδιοκτήτη. Στο άρθρο 6 θα υπάρχουν οι επιμέρους λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση της παραχώρησης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη.
Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τους πόρους που διατίθενται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και καταργεί το λιγνιτόσημο (μέχρι σήμερα προέκυπτε από το 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ), ενώ στη θέση του καθιερώνεται ειδικό τέλος δικαιωμάτων λιγνίτη 1,2 ευρώ/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους παραγωγούς.
Ιδια εργασιακά δικαιώματα και μπλόκο στις απολύσεις για 6 χρόνια
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρίες, στις οποίες θα υπάρχει απαγόρευση απολύσεων για 6 χρόνια. Ταυτόχρονα, στις συγκεκριμένες εταιρίες θα μεταφερθεί το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά εργοστάσια και ορυχεία, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε άλλες θυγατρικές ή θα κάνουν χρήση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Σημειώνεται πως εθελούσια έξοδο μπορούν να κάνουν και οι υπάλληλοι που εργάζονται σε μονάδες που δεν ανήκουν στο μίγμα πώλησης. Στα… ψιλά γράμματα αναφέρεται ότι για να υποστηριχθεί το πρόγραμμα εθελουσίας καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ.
ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ
mxipnitou@e-typos.com
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου